Landsbygdsdepartementet

English
Sven-Erik Bucht öppningstalar på Swedish Business Awards

Sven-Erik Bucht besöker Lettland

I dag besöker landsbygdsminister Sven-Erik Bucht Lettland, som den 1 januari 2015 tar över ordförandeskapet i ministerrådet i EU efter Italien.

Utöver frågor kring detta diskuteras även utvecklingen av ekologiskt jordbruk och fisket i Östersjön.

Under eftermiddagen medverkar och öppningstalar Sven-Erik Bucht på Swedish Business Awards. Bakom Swedish Business Awards står Svenska ambassaden i Lettland och Business Sweden, och syftet är att belysa och uppmärksamma svensk-lettiska affärssamarbeten.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht tillsammans med Risto Artjoki från Jord- och skogsbruksministeriet i Finland. Foto: Ingela Nilsson/Regeringskansliet Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht tillsammans med Risto Artjoki från Jord- och skogsbruksministeriet i Finland. Foto: Ingela Nilsson/Regeringskansliet

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht besöker i dag Finland

Under besöket diskuteras bland annat arbetet med att ta fram en svensk livsmedelstrategi, utveckling av ekologiskt jordbruk och samarbete kring skogsfrågor.

I Finland har man sedan 2010 arbetat utifrån en nationell matstrategi, "Morgondagens mat", i syfte att göra Finlands matsektor mer konkurrenskraftig. Den svenska regeringen arbetar nu med att ta fram en svensk långsiktig livsmedelsstrategi för att öka svensk matproduktion, och önskar därför ta del av Finlands erfarenheter på området.

Syftet med det strategiska samarbetet Sverige och Finland emellan gällande skogsbruk är att säkra det nordiska skogsbrukets hållbarhet och dess betydelse i övergången till en bioekonomi. Därigenom vill man skapa goda marknadsförutsättningar för sektorn.

På eftermiddagen görs ett besök på Naturcentrum Haltia, den första offentliga byggnaden i Finland som är byggd helt i trä. Uppvärmningen och avkylningen av byggnaden sker med sol- och jordenergi.

Regeringen vill samla kompetens om alternativa metoder till djurförsök

Regeringen har i dag fattat beslut om att uppdra åt Statens jordbruksverk att inleda bildandet av ett kompetenscentrum för 3R-frågor.
Med alternativa metoder till djurförsök avses metoder som ersätter, begränsar eller förfinar djurförsök. Den s.k. 3 R:ns princip (Replace, Reduce och Refine) genomsyrar lagstiftningen och är grundläggande för att säkerställa ett gott djurskydd för försöksdjur.
- Hittills har det inte funnits någon naturlig samlingspunkt för 3R-frågor och inte heller någon aktör som haft ansvaret för att samla och ta tillvara den kompetens som finns, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Landsbygdsministern ger sin syn på den regionala tillväxtpolitiken

I nyhetsbrevet om regional tillväxt presenterar landsbygdsminister Sven-Erik Bucht sina tankar kring ministeruppdraget och hur han ser på den regionala tillväxtpolitiken. Du kan också läsa om regional tillväxt i budgetpropositionen för 2015 och om den av EU-kommissionen beslutade partnerskapsöverenskommelsen med Sverige.

Alla notiser

Landsbygdsdepartementet ansvarar för

landsbygdsfrågor vilket omfattar landsbygdsutveckling, jordbruk och miljöfrågor inom jordbruket, skogsbruk, fiske, rennäring, samefrågor, trädgårdsnäring, djurskydd, livsmedel, jakt och viltvård samt högre utbildning och forskning inom de areella näringarna.

Kontakta oss

Landsbygdsdepartementet work Fredsgatan 8 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00 Fax fax 08-20 64 96
e-post till departementet Mer kontaktinformation

Senaste publikationer