Landsbygdsdepartementet

English

Landsbygdsministern presenterar budget under Elmia-mässan

Torsdag den 23 oktober besöker landsbygdsminister Sven-Erik Bucht Elmias lantbruksmässa i Jönköping för att presentera budgeten för 2015.
- Jag är oerhört glad över att få att presentera en budget som prioriterar hållbar tillväxt med målsättningen: EU:s lägsta arbetslöshet innan 2020. Budgeten innehåller dessutom flera förslag som på sikt innebär jobb för både livsmedels- och skogindustrin, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht tillsammans med avgående fiskekommissionären Damanaki. Foto: Europeiska unionens råd Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht tillsammans med avgående fiskekommissionären Damanaki. Foto: Europeiska unionens råd

Torskkvoterna minskar i Östersjön

EU:s fiskeministrar beslutade den 13 oktober om kvoter för fisket i Östersjön för år 2015. Beslutet innebär minskade kvoter för både östra och västra beståndet av torsk. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht deltog i rådsmötet i Luxemburg.

FAO: Antagande av principer för ansvarsfulla investeringar

Kommittén för tryggad livsmedelsförsörjning antog i veckan principer för ansvarsfulla investeringar. Principerna ska främja nödvändiga investeringar i jordbruket, men på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Principerna baseras på respekt för mänskliga rättigheter och markrättigheter liksom att jämställdhet, hållbar utveckling, delaktighet och ansvarstagande är grundläggande fundament. Nu är det upp till stater och privata och andra aktörer att så långt som är möjligt använda sig av principerna.

World Food Day 16 oktober

Svenska FAO-kommittén i samarbete med bland andra SIANI bjuder in till ett seminarium på temat Family Farmers - Feeding the world, caring for the earth på World Food Day den 16 oktober. Elisabeth Backteman, statssekreterare i Landsbygdsdepartementet håller ett inledningsanförande. FAO-kommittén vill med detta lyfta familjejordbrukets betydelse och dess sociala, ekonomiska, miljömässiga och kulturella värde.

Alla notiser

Landsbygdsdepartementet ansvarar för

landsbygdsfrågor vilket omfattar landsbygdsutveckling, jordbruk och miljöfrågor inom jordbruket, skogsbruk, fiske, rennäring, samefrågor, trädgårdsnäring, djurskydd, livsmedel, jakt och viltvård samt högre utbildning och forskning inom de areella näringarna.

Kontakta oss

Landsbygdsdepartementet work Fredsgatan 8 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00 Fax fax 08-20 64 96
e-post till departementet Mer kontaktinformation

Senaste publikationer