Landsbygdsdepartementet

English

Beslut om stödpaket till drabbade efter skogsbranden i Västmanland.

Den största skogsbranden i modern tid inträffade i Västmanlands län den 31 juli - 11 september 2014. Regeringen anslår 78 miljoner kronor för att stödja dem som har drabbats av den stora skogsbranden i Västmanland. 71 miljoner kronor används under två år för åtgärder med anledning av branden. 7 miljoner kronor anslås för att finansiera en reducerad dieselskatt för skogsmaskiner som arbetar i området.

67 miljarder för jobb och hållbar tillväxt i hela landet

Sverige och EU-kommissionen har i dag kommit överens om en strategi för Partnerskapsöverenskommelsen, det vill säga hur Sveriges medel från de fyra Europeiska struktur- och investeringsfonderna ska användas de kommande sju åren.

Landsbygdsministern presenterar budget under Elmia-mässan

Torsdag den 23 oktober besöker landsbygdsminister Sven-Erik Bucht Elmias lantbruksmässa i Jönköping för att presentera budgeten för 2015. Via länken kan du ta del av bugdeten för 2015 för utgiftsområde 23; areella näringar, landsbygd och livsmedel.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht tillsammans med avgående fiskekommissionären Damanaki. Foto: Europeiska unionens råd Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht tillsammans med avgående fiskekommissionären Damanaki. Foto: Europeiska unionens råd

Torskkvoterna minskar i Östersjön

EU:s fiskeministrar beslutade den 13 oktober om kvoter för fisket i Östersjön för år 2015. Beslutet innebär minskade kvoter för både östra och västra beståndet av torsk. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht deltog i rådsmötet i Luxemburg.

Alla notiser

Landsbygdsdepartementet ansvarar för

landsbygdsfrågor vilket omfattar landsbygdsutveckling, jordbruk och miljöfrågor inom jordbruket, skogsbruk, fiske, rennäring, samefrågor, trädgårdsnäring, djurskydd, livsmedel, jakt och viltvård samt högre utbildning och forskning inom de areella näringarna.

Kontakta oss

Landsbygdsdepartementet work Fredsgatan 8 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00 Fax fax 08-20 64 96
e-post till departementet Mer kontaktinformation

Senaste publikationer