Vid kriser och katastrofer

Till kriser och katastrofer räknas bland annat krig, krigsliknande förhållanden eller andra oroligheter samt i vissa fall terroristattacker och naturkatastrofer. Utrikesdepartementet avråder normalt från resor till sådana länder eller områden. Bedömning görs alltid i varje enskilt fall. I sådana situationer kan UD:s möjligheter att hjälpa dig vara begränsade.

Aktuella uppgifter om vilka länder UD avråder från finns under rubriken "UD avråder från resor".

Råd i en krissituation:

  • Informera familj och släktingar i Sverige om din situation, var du befinner dig, var du kan nås och om du behöver hjälp av något slag.
  • Följ nyhetsrapporteringen och händelseutvecklingen i området, se på TV och läs tidningar. Vid en naturkatastrof följ lokala myndigheters råd och rekommendationer.
  • Om du är på paket-/charterresa eller om du snabbt behöver boka om din biljett kontakta ditt reseföretag.
  • Kontakta ditt försäkringsbolags alarmcentral om du behöver hjälp: SOS International, Euro-Alarm eller Falck Travel Care.
  • Kontakta Sveriges ambassad/konsulat i landet för råd om hur eventuella problem kan lösas. En lista över svenska ambassader och konsulat hittar du under rubriken "Ambassader & konsulat" i högerspalten.

Terroristdåd

Ingen vet när och var terrorister slår till. När du är på resa bör du hålla dig informerad genom att noga följa händelseutvecklingen genom press, radio och TV samt följa lokala myndigheters rekommendationer.

Läs mer under Terrorism och turism (länk till vänster).

Krig

UD avråder normalt från resor till länder där krig pågår eller till länder som befinner sig i en krigsliknande situation. Det kan också vara olämpligt att resa till länder som gränsar till dessa. Ibland gäller avrådan enbart delar av länder.

Undantagstillstånd

Om ett land inför undantagstillstånd är det en signal till omvärlden att landet inte fungerar som vanligt och därför inte är lämpligt som resmål.

Naturkatastrofer

Områden som drabbats av en naturkatastrof som jordbävning, översvämning, vulkanutbrott eller orkan, kan vara så förstörda att någon turism inte är möjlig.

Smittsamma sjukdomar

Information om smittsamma sjukdomar hittar du på Smittskyddsinstitutets webbplats (länk till höger).

In Case of Emergeny - nödnummer till anhöriga

Lägg in telefonnummer till närmast anhörig i mobiltelefonen under rubriken ICE, In Case of Emergency. Om du hittas akut sjuk eller skadad kan upplysningen få avgörande betydelse.

Läs mer på SOS Alarms hemida.

Om din paket-/charterresa avbryts (konkurs, inställda flygningar etc.), så gäller Resegarantilagen (1972:204), som innebär att det är Resegarantinämnden som prövar ersättningsfrågan.