Infrastrukturministern studerade drift och underhåll av järnvägen

På kvällen måndagen den 13 december besökte infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd företaget AB Styrhytten. Här fick hon möjlighet att på nära håll studera hur underhåll på västra stambanan utförs och fungerar i verkligheten.

Fotograf: Ryno Quantz

Eftersom det kör många tåg på spåren är säkerheten viktig och därför sker arbetet nattetid. Denna kväll borrade AB Styrhytten igenom ett stålrör i banvallen på västra stambanan. Stålröret utgör stommen till en ny dagvattentrumma som ska löpa tvärs genom stambanan. Vattentrummornas existens och att de underhålls är av största vikt för banan, de leder vatten under banvallen som annars riskerar att svämma över på spåren och orsaka urspårningar, vattenplaningar och andra olyckor.

- Detta är ett tydligt exempel på vikten av att inte bara polera på ytan. Man måste göra om från grunden, säger Catharina Elmsäter-Svärd. När vatten rinner igenom banvallen tar det med sig underlaget och sänker spåret och då måste gamla brunnar renoveras.

Fotograf: Ryno Quantz
Fotograf: Ryno Quantz
Fotograf: Ryno Quantz

Ansvarigt statsråd

Ansvarigt departement