Diplomatprogrammet

Foto: Henji Lu Foto: Henji Lu

Ansökningstiden till Diplomatprogrammet 2015-2016 är nu avslutad. Nästa antagning beräknas äga rum i oktober 2015

Diplomatprogrammet är ett traineeprogram som ska förbereda blivande svenska diplomater för tjänst vid Utrikesdepartementet i Stockholm liksom vid Sveriges utlandsmyndigheter. Utrikesförvaltningen är en del av regeringskansliet. Vi vänder oss i första hand till relativt nyutexaminerade akademiker med goda språkkunskaper och gärna med ett par års internationellt inriktad erfarenhet i form av studier, praktik eller arbete. Under det år man deltar i diplomatprogrammet varvas tjänstgöring på en enhet med utbildningspass om totalt ca tolv veckor. När man antas till diplomatprogrammet deltar man i utbildningsdelen under något av de tre första åren vid departementet.

I arbetet som diplomat ingår att tjänstgöra växelvis i olika delar av världen där Sverige är representerat, inklusive på särskilt krävande orter.

Arbetsuppgifterna innebär bland annat att:

  • bistå svenska medborgare utomlands
  • främja Sveriges utrikes- och säkerhetspolitiska intressen
  • analysera globala skeenden och utvecklingen i olika länder och regioner
  • bidra till styrningen av det svenska multilaterala och bilaterala biståndet
  • främja Sveriges handel och näringsliv internationellt liksom utländska investeringar i Sverige
  • främja kunskap om Sverige och verka för en positiv Sverigebild i utlandet
  • stödja andra svenska myndigheter och intressenter i utlandet

Ansökningskrav

För att vara behörig att söka till diplomatprogrammet krävs att du är svensk medborgare, har en avslutad akademisk grundexamen motsvarande minst en fil. kand., har mycket goda kunskaper i engelska och goda kunskaper i franska, ryska, mandarin, arabiska, tyska eller spanska. För att påbörja utbildningen ska du ha B-körkort.

Därutöver förutsätts att du har goda allmänna kunskaper om det svenska samhället. Du ska ha ett brett och levande intresse för omvärlden liksom för frågor som rör Sverige i världen. Du ska ha god analytisk förmåga och kunna formulera dig väl i tal och skrift. Du klarar av och stimuleras av att verka i många olika roller i en komplex förvaltning. Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och din förmåga att samverka med andra.

Rekryteringsprocessen

Rekrytering till Diplomatprogrammet annonseras i dagspress den 23 oktober 2014.

Efter ett första urval utifrån ansökningshandlingarna kallas (preliminärt i vecka 50) ett antal sökanden till ett skriftligt prov som preliminärt äger rum i Stockholm den 10 januari 2015. I det skriftliga provet testas dina kunskaper om det svenska samhället, internationella frågor, språkkunskaper och analytisk förmåga. Det skriftliga provet är anonymt.

Nästa steg i urvalsprocessen är intervjuer, test och övningar vid ett Assessment Center, preliminärt vecka 10-11 eller 11-12.

Omkring 15 personer kommer att antas till diplomatprogrammet. Besked om antagning och lön lämnas preliminärt i mitten av april. Lönesättningen utgår från en grundnivå som gäller samtliga antagna och därtill relevant arbetslivserfarenhet (max 5 år).

Samtliga antagna har skyldighet att tjänstgöra i utrikesrepresentationen. Normalt sker den första utlandsposteringen något av de första tre åren vid departementet, företrädesvis på förhållandevis krävande posteringar i länder utanför Europa.

Beslut om inledande placering och deltagande i utbildningsdelen av Diplomatprogrammet sker under sommaren 2015.

För att ansöka:

Använd mallarna för CV och personligt brev till höger under "Ladda ner". Spara ner filerna till din hårddisk, fyll sedan i formulären och spara. Ladda sedan upp båda formulären som bilagor på ansökningssidan.

I CV:n gör du en självskattning av dina språkkunskaper enligt EU:s skala, se bifogad länk:

Klicka på länken nedan för att gå ansökningssidan:

Sista ansökningsdag är den 7 november 2014. Observera att kommunikationen under rekryteringen till stor del kan komma att ske via e-post.

Kontaktpersoner på UD:s personalenhet:

Personalplanerare Sophie Tzelidis, tel: 08-405 57 11,
personalplanerare Alireza Javaheri, tel: 08-405 54 56.

Fackliga representanter, UPF (SACO) respektive ST-UF (TCO), nås via Regeringskansliets växel 08-405 10 00.