Sveriges ordförandeskap i Arktiska rådet 2011-2013

Arktiska rådet är de arktiska staternas samarbetsforum där man gemensamt arbetar för en ansvarsfull utveckling av regionen. Sverige var ordförandeland mellan 2011 och 2013. Den 15 maj 2013 lämnade Sverige över ordförandeskapet i Arktiska rådet till Kanada.

Den 15 maj 2013 lämnade Sverige över ordförandeklubban till Kanada. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet Den 15 maj 2013 lämnade Sverige över ordförandeklubban till Kanada. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

I Arktiska rådet ingår de fem nordiska länderna samt Kanada, Ryssland och USA, plus representanter för sex organisationer för urfolk i Arktis.

Den 15 maj 2013 träffades ministrar och delegater från de åtta arktiska staterna, företrädare för urfolken i Arktisregionen, forskare och observatörer i Kiruna. Ministermötet som samlade omkring 300 personer markerade slutet på det svenska ordförandeskapet och början på det kanadensiska ordförandeskapet i Arktiska rådet.

Intresset för Arktis har ökat på senare år. Miljön i Arktis är unik och mycket känslig för störningar. Området påverkas kraftigt av pågående klimatförändringar, teknikutveckling och ökning av kommersiella aktiviteter.

Temperaturen har redan ökat dubbelt så snabbt i Arktis som på resten av jorden. Glaciärer och havsis smälter i större omfattning än tidigare. Ansträngningar måste göras för att bromsa de snabba förändringarna samtidigt som växt- och djurliv måste anpassa sig till nya förutsättningar.

Parallellt med att isen drar sig tillbaka skapar teknikutvecklingen möjlighet för utvecklade transportleder genom Norra ishavet och nyttjande av naturresurser i Arktis. Denna utveckling måste hanteras ansvarsfullt och långsiktigt hållbart för att den ska gynna regionen och inte leda till oönskade bieffekter.

Både utmaningar och möjligheter

Utvecklingen i Arktis innebär både utmaningar och möjligheter för de boende i Arktis. Förändringarna i klimatet påverkar urfolkens kulturer och deras traditionella näringar såsom renskötsel, jakt och fiske. Samtidigt kan det ökande näringslivsintresset för de arktiska områdena skapa möjligheter till ekonomiskt mer fördelaktiga levnadsförhållanden.

Trots betydande utmaningar präglas samarbetet i Arktis av en låg konfliktnivå och ett brett samförstånd. Sverige prioriterar frågor som bidrar till en miljömässigt hållbar utveckling av Arktis samtidigt som vi vill skapa förutsättningar för att bibehålla det goda samarbetet mellan de arktiska staterna och med urfolken i området. Aktiviteter och samarbeten i Arktis ska utgå från folkrättens regler, inklusive FN:s konventioner och andra internationella överenskommelser.

Arktiska rådet och dess arbetsgrupper bör koppla sina vetenskapligt grundade rapporter till konkret beslutsfattande och policyarbete. Sverige ska också verka för att tidigare beslutade rekommendationer följs upp. Arktiska rådet bör visa de arktiska staternas gemensamma vision för framtiden för att befästa det goda samarbetet i regionen.