Ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området (Ds 2011:6)

  • Här kan du ta del av de remissvar som har kommit in till Kulturdepartementet när det gäller departementspromemorian Ökad konkurrens på uppdragsarkeologiska området - vissa ändringar i kulturminneslagen (Ds 2011:6).

  • Sista svarsdatum var den 18 maj 2011.
    Diarienummer: Ku2011/260/RS