Socialförsäkringsfrågor i EU

Varje EU-land utformar självt sina socialförsäkringssystem men EU-länderna har gemensamma regler som samordnar de nationella reglerna. Reglerna är en förutsättning för att människor ska kunna bo, studera eller arbeta i de olika EU-länderna.

Syftet är att alla alltid ska omfattas av ett trygghetssystem och ingen falla mellan stolarna. Reglerna omfattar alla EU-medborgare och täcker hela socialförsäkringens nio så kallade grundrisker och innehåller förmåner som till exempel sjukförsäkring, föräldrapenning och pensioner. Tanken är att man inte ska förlora sina intjänade förmåner om man jobbar i olika EU-länder.

Regler om samordning av de sociala trygghetssystemen

Regler om samordning av de sociala trygghetssystemen finns i förordningar.

Europaparlamentets och rådets förordningar nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen.

Europaparlamentets och rådets förordningar nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordningar nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen.

Missoc (Mutual Information System on Social Protection) innehåller detaljerade, jämförbara och aktuella uppgifter om nationella socialförsäkringssystem på engelska, franska och tyska.