Redovisning av uppdraget om utvärdering av 55-procentsvillkoret

Nedan följder de remissvar som har kommit in till Kulturdepartementet när det gäller redovisning av uppdraget om utvärdering av 55-procentsvillkoret.

Sista svarsdatum för remissvaren är den 7 juni 2011.

  • Om 55-procentsvillkoret

    Diarienummer: Ku2011/489/MFI

  • I sändningstillstånden för Sveriges Radio och Sveriges Television anges att programutbudet ska spegla förhållanden i hela landet. Enligt programföretagens anslagsvillkor ska minst 55 procent av allmänproduktionen i rikssändningarna produceras utanför Stockholm. Regeringen gav i december 2010 Myndigheten för radio- och tv i uppdrag att utvärdera om det så kallade 55-procentsvillkoret effektivt bidrar till att programföretagen speglar förhållanden i hela landet.