Asyl, migration och integration

Foto: Regeringskansliet

Tobias Billström besökte Göteborg

Tisdagen 15 april besökte Tobias Billström Göteborg och träffade bland annat det nordiska IT-konsultföretaget Cybercom för att prata arbetskraftsinvandring och internationella studenter och doktorander på Göteborgs universitet.

Seminarium om migrationens utvecklingseffekter i Sverige och världen

Måndagen den 28 april hålls ett halvdagsseminarium på temat "Migration - en nyckel till utveckling" där fem ministrar och tre generaldirektörer kommer att ge sina bilder av hur migration bidrar till utveckling, såväl globalt som nationellt. Seminariet anordnas som en del av det svenska ordförandeskapet i det Globala forumet för migration och utveckling (GFMD).

Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring

Regeringen har i dag beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag som syftar till att upptäcka och stoppa missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring.

Tobias Billström besöker Centralsjukhuset i Kristianstad

Imorgon, tisdagen den 1 april, besöker migrationsminister Tobias Billström Centralsjukhuset i Kristianstad för att prata om vårdens behov av arbetskraftsinvandring.

Fler notiser
Logotyp GFMD

Sverige ordförande i Globala forumet för migration och utveckling


Sverige är 2013-14 ordförande i den mellanstatliga plattformen för dialog kallat för det Globala forumet för migration och utveckling (GFMD).

Information om viseringar och visum


Medborgare i vissa länder måste ha en visering för inresa i Schengenområdet. Listan över vilka länder eller områden vars medborgare måste ha en visering vid inresa i Schengen finns här.
Bild på faktabladet

Information om Migrationspolitik


Faktablad med statistik som beskriver regeringens arbete inom migrationsområdet nationellt, på EU-nivå och internationellt.
Omslag till Nordisk fickfakta 2013.

Nordisk fickfakta 2013 - statistik om integration


Statistik som redovisar skillnader och likheter mellan utrikes och inrikes födda personer.