Asyl, migration och integration

Register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang

Regeringen har överlämnat en proposition som gör det möjligt för polisen att föra ett register över personer med tillträdesförbud. Idrottsorganisationer ska kunna få tillgång till och behandla uppgifter i registret för att hindra att personer med tillträdesförbud kommer in på arenorna.

Tobias Billström besöker Helsingborg

Fredagen den 12 september besöker migrationsministern Helsingborg och företaget McNeil.

Tobias Billström besöker Göteborg

Torsdagen den 11 september besöker Tobias Billström Volvo Cars i Göteborg för att diskutera kompetensförsörjning och behov av arbetskraftsinvandring.

Tobias Billström besöker företaget Blinkfyrar

Onsdagen den 10 september besöker migrationsminister Tobias Billström företaget Blinkfyrar i Staffanstorp.

Fler notiser

Senaste publikationer

Broschyr: Fokus: Ett samhälle fritt från främlingsfientlighet

Fokus: Ett samhälle fritt från främlingsfientlighet


Läs om verksamheter att inspireras av och om regeringens insatser för ett öppet och tolerant samhälle.

Information om viseringar och visum


Medborgare i vissa länder måste ha en visering för inresa i Schengenområdet. Listan över vilka länder eller områden vars medborgare måste ha en visering vid inresa i Schengen finns här.

Information om Migrationspolitik


Faktablad med statistik som beskriver regeringens arbete inom migrationsområdet nationellt, på EU-nivå och internationellt.