Asyl, migration och integration

Rapport om statistik på migrationsområdet

På uppdrag av regeringen har Statistiska centralbyrån (SCB) i samverkan med Migrationsverket genomfört en kartläggande studie över statistiken på migrationsområdet. SCB föreslår i rapporten också förslag på hur statistiken på vissa områden kan förbättras.

Morgan Johansson på UNHCR:s konferens om flyktingar från Syrien

I dag, tisdag den 9 december deltar justitie- och migrationsminister Morgan Johansson på UNHCR:s konferens om vidarebosättning av syriska flyktingar i Genève.

Morgan Johansson och Anders Ygeman till ministerråd i Bryssel

Den 4-5 december träffas EU:s ministerråd för rättsliga och inrikes frågor (RIF) i Bryssel. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och inrikesminister Anders Ygeman deltar vid mötet. Migrationen till EU, förslaget till en ny dataskyddsförordning och en riktlinjedebatt om problemet med utländska stridande är några punkter på dagordningen.

Money from Sweden - prisjämförelsetjänst för remitteringar

På uppdrag av regeringen har Konsumentverket tagit fram Money from Sweden, en oberoende webbaserad prisjämförelsetjänst för remitteringar som lanseras i dag.
- Vi vet att migration bidrar till utveckling både i Sverige och i ursprungsländerna. Remitteringarna är ett av de mest konkreta exemplen på detta. De pengar som människor skickar används för att täcka dagliga konsumtionsbehov, men bidrar också till att människor får råd med till exempel utbildning och sjukvård, säger Morgan Johansson, migrationsminister.

Fler notiser

Statens budget 2015


Den 19 december avslutade riksdagen sin behandling av budgetpropositionen för 2015.

Information om viseringar och visum


Medborgare i vissa länder måste ha en visering för inresa i Schengenområdet. Listan över vilka länder eller områden vars medborgare måste ha en visering vid inresa i Schengen finns här.

Information om Migrationspolitik


Faktablad med statistik som beskriver regeringens arbete inom migrationsområdet nationellt, på EU-nivå och internationellt.