Asyl, migration och integration

Arbetsförmedlingen får medel för nyanländas etablering

Arbetsförmedlingen tillförs medel från årsskiftet för att upprätthålla kvaliteten i arbetet med nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Det kraftigt ökade antalet deltagare i etableringsuppdraget innebär en stor utmaning för Arbetsförmedlingens verksamhet. Myndigheten behöver tillräckliga förvaltningsresurser för att kunna fullfölja lagstadgade uppdrag för etablering i arbete för både kvinnor och män.

Budget för migration 2015

Målet för migrationspolitiken är att säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik som värnar asylrätten och som inom ramen för den reglerade invandringen underlättar rörlighet över gränser, främjar en behovsstyrd arbetskraftsinvandring och tillvaratar och beaktar migrationens utvecklingseffekter samt fördjupar det europeiska och internationella samarbetet. Faktablad som beskriver budgeten för migrationsområdet 2015.

Statsrådens ansvarsområden

Ylva Johansson är arbetsmarknadsminister och chef för Arbetsmarknadsdepartementet. Hon ansvarar för frågorna arbetsmarknad, arbetsrätt, arbetsmiljö och integration.

Statsminister Stefan Löfven har dock beslutat att vissa ärenden som hör till Arbetsmarknadsdepartementet ska föredras av ett annat statsråd. Anledningen till detta är att frågorna vid årsskiftet flyttar till de förordnade statsrådens departement.

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson på Justitiedepartementet får ansvar för frågor om svenskt medborgarskap.

Bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan på Näringsdepartementet får ansvar för frågor om urban utveckling.

Fler notiser

Information om viseringar och visum


Medborgare i vissa länder måste ha en visering för inresa i Schengenområdet. Listan över vilka länder eller områden vars medborgare måste ha en visering vid inresa i Schengen finns här.

Information om Migrationspolitik


Faktablad med statistik som beskriver regeringens arbete inom migrationsområdet nationellt, på EU-nivå och internationellt.