Asyl, migration och integration

Trepartssamtal om snabbspår inleddes i går. Arbetsmarknadens parter i samtal om nyanländas etablering. Foto: Martina Huber, Regeringskansliet

Trepartssamtal om snabbspår för nyanländas etablering har inletts

I går inledde arbetsmarknadsminister Ylva Johansson trepartssamtal om snabbspår för nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Inbjudna till det första mötet var företrädare för centralorganisationerna.

- Målet är att tillsammans med parterna och Arbetsförmedlingen hitta lösningar som skapar ett snabbspår för att nyanlända snabbt ska kunna komma ut på en arbetsplats som är relevant för individens utbildning, erfarenheter och intresse. Det handlar om att ta tillvara nyanländas kompetens, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Statligt ägda asylboenden utreds

Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att bedöma om det finns ekonomiska förutsättningar för staten att förvärva fastigheter och genom ny- eller ombyggnad skapa fler och billigare boenden för asylsökande. Utöver kostnadseffektivitet ska även juridiska och praktiska möjligheter bedömas. I uppdraget ingår också att inventera befintligt statligt fastighetsbestånd som kan användas av Migrationsverket för asylboende.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Snabbspår - snabbare etablering av nyanlända

I dag presenterade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson en del i regeringens arbete för att nyanlända snabbare ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Regeringen inleder trepartssamtal för ett så kallat snabbspår in på arbetsmarknaden.

"Sverige tar fram en ny strategi för Syrienkrisen"

Fler länder behöver ta ansvar för flyktingmottagandet. Det skriver utrikesminister Margot Wallström, biståndsminister Isabella Lövin och justitie- och migrationsminister Morgan Johansson i en debattartikel. I dag träffar de FN:s flyktingkommissarie Antonio Guterres för att diskutera den katastrofala humanitära situationen i Syrien, Irak och Syriens grannländer.

Fler notiser

Information om viseringar och visum


Medborgare i vissa länder måste ha en visering för inresa i Schengenområdet. Listan över vilka länder eller områden vars medborgare måste ha en visering vid inresa i Schengen finns här.

Information om Migrationspolitik


Faktablad med statistik som beskriver regeringens arbete inom migrationsområdet nationellt, på EU-nivå och internationellt.