Asyl, migration och integration

Statligt ägda asylboenden utreds

Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att bedöma om det finns ekonomiska förutsättningar för staten att förvärva fastigheter och genom ny- eller ombyggnad skapa fler och billigare boenden för asylsökande. Utöver kostnadseffektivitet ska även juridiska och praktiska möjligheter bedömas. I uppdraget ingår också att inventera befintligt statligt fastighetsbestånd som kan användas av Migrationsverket för asylboende.

"Sverige tar fram en ny strategi för Syrienkrisen"

Fler länder behöver ta ansvar för flyktingmottagandet. Det skriver utrikesminister Margot Wallström, biståndsminister Isabella Lövin och justitie- och migrationsminister Morgan Johansson i en debattartikel. I dag träffar de FN:s flyktingkommissarie Antonio Guterres för att diskutera den katastrofala humanitära situationen i Syrien, Irak och Syriens grannländer.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Pressträff med FN:s flyktingkommissarie António Guterres

FN:s flyktingkommissarie António Guterres är i Sverige 2-3 februari för att träffa utrikesminister Margot Wallström, biståndsminister Isabella Lövin samt justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Guterres träffar även statsminister Stefan Löfven och deltar på ett seminarium i riksdagen. Syftet är att diskutera flyktingsituationen globalt, inklusive Syrienkrisen, liksom Sveriges stöd till UNHCR. Inte sedan andra världskriget har fler människor varit på flykt.

Morgan Johansson på informellt ministerrådsmöte i Riga

Torsdag till fredag 29-30 januari träffas EU:s ministerråd för rättsliga och inrikes frågor (RIF) i Riga för ett informellt möte.

Fler notiser

Statens budget 2015


Den 19 december avslutade riksdagen sin behandling av budgetpropositionen för 2015.

Information om viseringar och visum


Medborgare i vissa länder måste ha en visering för inresa i Schengenområdet. Listan över vilka länder eller områden vars medborgare måste ha en visering vid inresa i Schengen finns här.

Information om Migrationspolitik


Faktablad med statistik som beskriver regeringens arbete inom migrationsområdet nationellt, på EU-nivå och internationellt.