Asyl, migration och integration

Statsrådens ansvarsområden

Ylva Johansson är arbetsmarknadsminister och chef för Arbetsmarknadsdepartementet. Hon ansvarar för frågorna arbetsmarknad, arbetsrätt, arbetsmiljö och integration.

Statsminister Stefan Löfven har dock beslutat att vissa ärenden som hör till Arbetsmarknadsdepartementet ska föredras av ett annat statsråd. Anledningen till detta är att frågorna vid årsskiftet flyttar till de förordnade statsrådens departement.

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson på Justitiedepartementet får ansvar för frågor om svenskt medborgarskap.

Bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan på Näringsdepartementet får ansvar för frågor om urban utveckling.

Uppdatering av webbplatsen

Just nu pågår en uppdatering av delar av webbplatsen med anledning av regeringsskiftet.

Fler notiser

Information om viseringar och visum


Medborgare i vissa länder måste ha en visering för inresa i Schengenområdet. Listan över vilka länder eller områden vars medborgare måste ha en visering vid inresa i Schengen finns här.

Information om Migrationspolitik


Faktablad med statistik som beskriver regeringens arbete inom migrationsområdet nationellt, på EU-nivå och internationellt.