Asyl, migration och integration

Morgan Johansson på nordiskt migrationsministermöte i Oslo

Den 18-19 november träffar justitie- och migrationsminister Morgan Johansson sina nordiska kollegor i Oslo. Migrationsministermötet sker inom ramen för den Nordiska samrådsgruppen för flyktingfrågor (NSHF).

Ylva Johansson tar emot slutrapporten. Foto: Regeringskansliet

Regeringens samordnare för kommunalt flyktingmottagande har lämnat sin slutrapport

I dag har Gunnar Hedberg (M) och Lars Stjernkvist (S), regeringens samordnare för förbättrat flyktingmottagande i kommunerna, överlämnat sin slutrapport till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Sedan januari 2014 har de nationella samordnarna fört dialog med kommunföreträdare i samtliga län för att motivera till ett ökat och mer jämt fördelat mottagande av nyanlända.

Arbetsförmedlingen får medel för nyanländas etablering

Arbetsförmedlingen tillförs medel från årsskiftet för att upprätthålla kvaliteten i arbetet med nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Det kraftigt ökade antalet deltagare i etableringsuppdraget innebär en stor utmaning för Arbetsförmedlingens verksamhet. Myndigheten behöver tillräckliga förvaltningsresurser för att kunna fullfölja lagstadgade uppdrag för etablering i arbete för både kvinnor och män.

Budget för migration 2015

Målet för migrationspolitiken är att säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik som värnar asylrätten och som inom ramen för den reglerade invandringen underlättar rörlighet över gränser, främjar en behovsstyrd arbetskraftsinvandring och tillvaratar och beaktar migrationens utvecklingseffekter samt fördjupar det europeiska och internationella samarbetet. Faktablad som beskriver budgeten för migrationsområdet 2015.

Fler notiser

Information om viseringar och visum


Medborgare i vissa länder måste ha en visering för inresa i Schengenområdet. Listan över vilka länder eller områden vars medborgare måste ha en visering vid inresa i Schengen finns här.

Information om Migrationspolitik


Faktablad med statistik som beskriver regeringens arbete inom migrationsområdet nationellt, på EU-nivå och internationellt.