Asyl, migration och integration

Morgan Johansson på informellt ministerrådsmöte i Riga

Torsdag till fredag 29-30 januari träffas EU:s ministerråd för rättsliga och inrikes frågor (RIF) i Riga för ett informellt möte.

Rapport om statistik på migrationsområdet

På uppdrag av regeringen har Statistiska centralbyrån (SCB) i samverkan med Migrationsverket genomfört en kartläggande studie över statistiken på migrationsområdet. SCB föreslår i rapporten också förslag på hur statistiken på vissa områden kan förbättras.

Morgan Johansson på UNHCR:s konferens om flyktingar från Syrien

I dag, tisdag den 9 december deltar justitie- och migrationsminister Morgan Johansson på UNHCR:s konferens om vidarebosättning av syriska flyktingar i Genève.

Morgan Johansson och Anders Ygeman till ministerråd i Bryssel

Den 4-5 december träffas EU:s ministerråd för rättsliga och inrikes frågor (RIF) i Bryssel. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och inrikesminister Anders Ygeman deltar vid mötet. Migrationen till EU, förslaget till en ny dataskyddsförordning och en riktlinjedebatt om problemet med utländska stridande är några punkter på dagordningen.

Fler notiser

Statens budget 2015


Den 19 december avslutade riksdagen sin behandling av budgetpropositionen för 2015.

Information om viseringar och visum


Medborgare i vissa länder måste ha en visering för inresa i Schengenområdet. Listan över vilka länder eller områden vars medborgare måste ha en visering vid inresa i Schengen finns här.

Information om Migrationspolitik


Faktablad med statistik som beskriver regeringens arbete inom migrationsområdet nationellt, på EU-nivå och internationellt.