Asyl, migration och integration

Gemensamt uttalande om fartygskatastrofen i Medelhavet från utrikesminister Margot Wallström och justitie- och migrationsminister Morgan Johansson

Vi känner bestörtning efter fartygskatastrofen i Medelhavet där ett stort antal människor drunknat på väg mot Europa. Ett stort ansvar vilar på skrupellösa människosmugglare som utnyttjar desperata människors situation. Det är skakande och sorgligt att ta del av rapporterna om tragedin och EU måste nu agera och förstärka de gemensamma insatserna för att försöka förhindra en upprepning av tragedin. Sverige kommer att verka för ytterligare åtgärder från EU:s sida för att stärka räddningsinsatserna till sjöss, bekämpa flyktingsmugglarna och stödja fredsprocesserna i de konfliktdrabbade områdena.

Satsningar i vårbudgeten ska förbättra nyanländas etablering

I den kommande vårändringsbudgeten konkretiserar regeringen delar av etableringspaketet som syftar till att nyanlända snabbare ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Regeringen satsar ytterligare 30 miljoner kronor på verksamhet i civila samhället och kommuner, för att skapa bättre förutsättningar för nyanlända att etableras i samhället.

Trepartssamtal om snabbspår inleddes i går. Arbetsmarknadens parter i samtal om nyanländas etablering. Foto: Martina Huber, Regeringskansliet

Trepartssamtal om snabbspår för nyanländas etablering har inletts

I går inledde arbetsmarknadsminister Ylva Johansson trepartssamtal om snabbspår för nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Inbjudna till det första mötet var företrädare för centralorganisationerna.

- Målet är att tillsammans med parterna och Arbetsförmedlingen hitta lösningar som skapar ett snabbspår för att nyanlända snabbt ska kunna komma ut på en arbetsplats som är relevant för individens utbildning, erfarenheter och intresse. Det handlar om att ta tillvara nyanländas kompetens, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Statligt ägda asylboenden utreds

Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att bedöma om det finns ekonomiska förutsättningar för staten att förvärva fastigheter och genom ny- eller ombyggnad skapa fler och billigare boenden för asylsökande. Utöver kostnadseffektivitet ska även juridiska och praktiska möjligheter bedömas. I uppdraget ingår också att inventera befintligt statligt fastighetsbestånd som kan användas av Migrationsverket för asylboende.

Fler notiser

Information om viseringar och visum


Medborgare i vissa länder måste ha en visering för inresa i Schengenområdet. Listan över vilka länder eller områden vars medborgare måste ha en visering vid inresa i Schengen finns här.

Information om Migrationspolitik


Faktablad med statistik som beskriver regeringens arbete inom migrationsområdet nationellt, på EU-nivå och internationellt.