Kommunikationer, infrastruktur och it

Transporter och infrastruktur

Transport- och infrastrukturpolitiken handlar om att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för allmänhet och näringsliv i hela landet. I området ingår järnvägar, vägar, sjöfart och luftfart samt transport- och infrastrukturforskning.

Informationssamhället

Under informationssamhället ingår it-politiken och politiken för post.