Kommunikationer, infrastruktur och it

Transporter och infrastruktur

I politikområdet ingår järnvägar, spårvägar och tunnelbana, vägar och vägtrafik, broar och färjor, sjöfart, farleder och hamnar, luftfart, transport- och kommunikationsforskning.

Informationssamhället

Politikområdet omfattar informationsteknik, elektronisk kommunikation, post och grundläggande betaltjänster och handlar om åtgärder för att främja tillgång till effektiv, robust och säker infrastruktur och bästa möjliga utbud av kommunikationstjänster.

Regeringen har fattat beslut om nationell transportplan 2014-2025. Vad händer i ditt län? Läs om detta, och ta del av beslutet i sin helhet: