Kommunikationer, infrastruktur och it

Transportpolitik

Transport- och infrastrukturpolitiken handlar om att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för allmänhet och näringsliv i hela landet. I området ingår järnvägar, vägar, sjöfart och luftfart samt transport- och infrastrukturforskning.

Politiken för informationssamhället

I politiken för informationssamhället ingår it-politik och postfrågor.