Kommunikationer, infrastruktur och it

Transporter och infrastruktur

I politikområdet ingår järnvägar, spårvägar och tunnelbana, vägar och vägtrafik, broar och färjor, sjöfart, farleder och hamnar, luftfart, transport- och kommunikationsforskning.

Informationssamhället

Politikområdet omfattar informationsteknik, elektronisk kommunikation, post och grundläggande betaltjänster och handlar om åtgärder för att främja tillgång till effektiv, robust och säker infrastruktur och bästa möjliga utbud av kommunikationstjänster.