Lag och rätt

En ny strafftidslag

Regeringen har gett en särskild utredare, justitierådet Agneta Bäcklund, i uppdrag att göra en översyn av strafftidslagen. Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2016.

Justitieministern besöker Söderhamn

Tisdagen den 9 september besöker Beatrice Ask polisen i Söderhamn som kommer att informera om narkotikasituationen i Söderhamn.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Utredning om åtgärder mot organiserad brottslighet presenterad

I dag överlämnade Petter Asp slutbetänkandet av utredningen om skärpta straffrättsliga åtgärder mot organiserad brottslighet till justitieminister Beatrice Ask. Utredaren Petter Asp presenterade därefter förslagen på en pressträff i Rosenbad.

Regeringen låter utvärdera arbetet med sociala insatsgrupper

Regeringen har i dag beslutat att ge Socialstyrelsen i uppdrag att låta utvärdera arbetet med sociala insatsgrupper, en arbetsmetod som syftar till att förebygga att unga riskerar att utveckla en kriminell livsstil.

Skärpta åtgärder mot människohandel och köp av sexuell tjänst

Regeringen har gett Nils Cederstierna, expeditionschef i Regeringskansliet, uppdrag som utredare. Han ska bland annat utreda tillämpningen av människohandelsbrottet, utvärdera vilket genomslag 2011 års höjning av straffmaximum för köp av sexuell tjänst har fått samt se över straffskalan för köp av sexuell handling av barn. Uppdraget ska redovisas senast den 9 mars 2016.

Fler notiser
Rättslig information med länkar till EU:s och alla EU-länders rättssystem.

Familjerätt


Den nya upplagan beskriver regler för giftermål och skilsmässa och vad som gäller för ogifta sambor. Den innehåller även information om föräldraskap, vårdnad och underhåll till barn samt kortfattat om vissa arvsrättsliga regler.
Det svenska rättsväsendet

Trycksaken "Det svenska rättsväsendet" ger

en kort introduktion till rättsväsendet och dess myndigheter.

Regeringskansliets rättsdatabaser


Här finns lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéberättelser.