Lag och rätt

Viktigare lagar och förordningar

Nu finns skriften Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2014/2015. Skriften sammanfattar de viktigaste lagarna och förordningarna som träder i kraft kring årsskiftet.

Regeringen tillsätter utredning för att stärka skyddet för den personliga integriteten

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning om hur skyddet för den personliga integriteten kan stärkas genom att i högre grad samla tillsynen över personuppgiftsbehandling hos en myndighet.

Terrorresor och terrorträning ska kriminaliseras

Regeringen beslutar idag att ge Lars Werkström, rättschef vid Åklagarmyndigheten, uppgiften att som särskild utredare se över om det behövs lagändringar för att Sverige ska leva upp till FN:s krav på straffrättslig reglering för att kriminalisera träning och stöd till terrororganisationer.

Biträdeskostnadsutredningen lämnade sitt betänkande

Biträdeskostnadsutredningen (Ju 2013:02) har överlämnat sitt betänkande Rättvisans pris (SOU 2014:86) till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Ygeman tog emot utredning om maskeringsförbud

Regeringens utredare Sigurd Heuman anser att det finns ett behov av att införa ett maskeringsförbud vid idrottsarrangemang. Utredaren föreslår bland annat att ett straffansvar för maskering ska införas för den som maskerar sig på en idrottsanläggning.
- Jag har svårt att förstå värdet av att maskera sig på fotbollsarenor och vill gå vidare med ett lagförslag, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Fler notiser
Rättslig information med länkar till EU:s och alla EU-länders rättssystem.
Den nya upplagan beskriver regler för giftermål och skilsmässa och vad som gäller för ogifta sambor. Den innehåller även information om föräldraskap, vårdnad och underhåll till barn samt kortfattat om vissa arvsrättsliga regler.
Det svenska rättsväsendet

Trycksaken "Det svenska rättsväsendet" ger

en kort introduktion till rättsväsendet och dess myndigheter.

Regeringskansliets rättsdatabaser


Här finns lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéberättelser.