Lag och rätt

Strafflindring vid medverkan till utredning av egen brottslighet

Regeringen har beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över ett förslag till en ny strafflindringsgrund som tar sikte på medverkan till utredning av egen brottslighet. Förslaget innebär att en gärningsman som har lämnat uppgifter som är av väsentlig betydelse för utredningen av det egna brottet ska kunna få ett kortare straff än det som annars skulle ha dömts ut.

En översyn av våldtäktsbrottet

Regeringen tillsätter en utredning med en parlamentarisk referensgrupp som ska göra en bred översyn av våldtäktsbrottet. I utredarens uppdrag ingår att ge förslag på en helt ny reglering som innebär att det ställs högre krav på gärningsmannen i en sexuell situation.

Regeringen utreder hot och ordningsstörningar i domstolar

Brottsoffer och vittnen ska kunna ge sina berättelser utan att känna sig hotade av andra som besöker domstolen.
- Maktdemonstrationer från personer med anknytning till kriminella nätverk hör inte hemma i våra rättssalar, säger justitieminister Beatrice Ask.

Beatrice Ask besöker Kalmar tingsrätt

Tisdagen den 26 augusti besöker Beatrice Ask Kalmar tingsrätt för att få information om tingsrättens vittnesstödsverksamhet och vad som kan göras för att stödja vittnen.

Regeringen presenterar paket med nya åtgärder för att skydda våldsutsatta kvinnor

I dag presenterar regeringen ytterligare åtgärder som ska underlätta för våldsutsatta personer, framför allt för utsatta kvinnor. Det handlar om att de som utsatts för våld i hemmet ska få hjälp av polisen att hämta sina personliga saker, sekretess för brottsoffer i sexualbrottsmål samt att det ska bli lättare att få nya identitetsuppgifter.

Fler notiser

Senaste publikationer

Rättslig information med länkar till EU:s och alla EU-länders rättssystem.

Familjerätt


Den nya upplagan beskriver regler för giftermål och skilsmässa och vad som gäller för ogifta sambor. Den innehåller även information om föräldraskap, vårdnad och underhåll till barn samt kortfattat om vissa arvsrättsliga regler.
Det svenska rättsväsendet

Trycksaken "Det svenska rättsväsendet" ger

en kort introduktion till rättsväsendet och dess myndigheter.

Regeringskansliets rättsdatabaser


Här finns lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéberättelser.