Lag och rätt

Förslag om ökad endomarbehörighet i tvistemål

Regeringen har överlämnat ett förslag om ändringar i de processregler som styr handläggningen av tvistemål i allmänna domstolar till Lagrådet. Lagrådsremissen Ökad endomarbehörighet i tvistemål innehåller förslag som syftar till att effektivisera domstolsprocessen.

Modernare rättegångar förenklar för brottsoffer och vittnen

Regeringen har överlämnat ett förslag om ändringar i de processregler som styr handläggningen i allmänna domstolar till Lagrådet. Lagrådsremissen En modernare rättegång II innehåller förslag som syftar till att effektivisera och förenkla domstolsprocessen framförallt för brottsoffer och vittnen genom att öka domstolarnas möjligheter att använda ljud- och bildinspelningar.

Justitieministern besöker Nederländerna för att studera brottsförebyggande arbete

I dag, måndagen den 18 maj, reser justitie- och migrationsminister Morgan Johansson till Nederländerna för att studera landets brottsförebyggande arbete.

Morgan Johansson tog emot utredning om kollektiv rättighetsförvaltning

Utredningen om kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättsområdet har överlämnat sitt betänkande, Kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättsområdet (SOU 2015:47) till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Fler notiser
Rättslig information med länkar till EU:s och alla EU-länders rättssystem.
Den nya upplagan beskriver regler för giftermål och skilsmässa och vad som gäller för ogifta sambor. Den innehåller även information om föräldraskap, vårdnad och underhåll till barn samt kortfattat om vissa arvsrättsliga regler.
Det svenska rättsväsendet

Trycksaken "Det svenska rättsväsendet" ger

en kort introduktion till rättsväsendet och dess myndigheter.

Regeringskansliets rättsdatabaser


Här finns lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéberättelser.