Lag och rätt

Mats Rupla på hundenheten Polisen Örebro tillsammans med Beatrice Ask. Foto: Regeringskansliet Mats Rupla på hundenheten Polisen Örebro tillsammans med Beatrice Ask. Foto: Regeringskansliet

Beatrice Ask träffade Polisen i Örebro

Tisdagen den 15 april besökte Beatrice Ask Polisen i Örebro för att få information om deras projekt kring trygghetshundar och deras arbete mot gängrelaterad brottslighet.

Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott

Regeringen har i dag överlämnat en remiss till Lagrådet med lagförslag som syftar till att åstadkomma en tydlig och väl avvägd reglering när det gäller användandet av hemliga tvångsmedel mot allvarlig och samhällsfarlig brottslighet.

Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss åtgärder för att säkerställa att det finns tillgång till kvalificerade och lämpliga ställföreträdare.

Förslag till skärpningar i vapenlagstiftningen

Regeringen har i dag beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till ändringar i vapenlagstiftningen. Förslagen om höjda straff för vapenbrott är ett led i regeringens arbete mot den ökade beväpningen och användningen av vapen inom kriminella kretsar.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Straffskalorna för allvarliga våldsbrott

Onsdagen den 2 april överlämnar Anders Perklev betänkandet Straffskalorna för allvarliga våldsbrott till justitieminister Beatrice Ask

Fler notiser
Paragraftecken från omslaget på Offentlighetsprincipen och sekretess

Offentlighetsprincipen och sekretess


Ny upplaga av broschyren om offentlighetsprincipen och offentlighets- och sekretesslagen.

Frågor och svar om Polisens ombildning


Regeringen föreslår i Budgetpropositionen att Rikspolisstyrelsen och de 21 polismyndigheterna ombildas till en sammanhållen myndighet den 1 januari 2015
Rättslig information med länkar till EU:s och alla EU-länders rättssystem.
Satsning mot ungdomskriminalitet

Rikspolisstyrelsen har fått i uppdrag att

aktivt stödja arbetet med sociala insatsgrupper. Det är en del i regeringens stora satsning mot ungdomskriminalitet.
Det svenska rättsväsendet

I den uppdaterade upplagan av broschyren

"Det svenska rättsväsendet" ges en kort introduktion till rättsväsendet och dess myndigheter.

Regeringskansliets rättsdatabaser


Här finns lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéberättelser.