Lag och rätt

Budget för rättsväsendet 2015

Torsdagen den 23 oktober presenterar regeringen sin budget för 2015. Rättsväsendets del av statsbudgeten är ca 40 miljarder kronor.

Ny president i Kammarrätten i Göteborg

Regeringen har i dag utnämnt Dag Stegeland till kammarrättspresident i Kammarrätten i Göteborg.

Se över din prenumeration

Du vet väl att du kan prenumerera på nyheter via e-post från regeringen.se? Du kan prenumerera på pressmeddelanden, statsrådens tal och debattartiklar, publikationer samt ärendeförteckningar. Lägg upp din prenumeration utifrån statsråd, departement eller ämne. Om du redan prenumererar kan du behöva se över din prenumeration med anledning av regeringsskiftet.

Regeringen låter utvärdera arbetet med sociala insatsgrupper

Regeringen har i dag beslutat att ge Socialstyrelsen i uppdrag att låta utvärdera arbetet med sociala insatsgrupper, en arbetsmetod som syftar till att förebygga att unga riskerar att utveckla en kriminell livsstil.

Skärpta åtgärder mot människohandel och köp av sexuell tjänst

Regeringen har gett Nils Cederstierna, expeditionschef i Regeringskansliet, uppdrag som utredare. Han ska bland annat utreda tillämpningen av människohandelsbrottet, utvärdera vilket genomslag 2011 års höjning av straffmaximum för köp av sexuell tjänst har fått samt se över straffskalan för köp av sexuell handling av barn. Uppdraget ska redovisas senast den 9 mars 2016.

Fler notiser

Senaste publikationer

Rättslig information med länkar till EU:s och alla EU-länders rättssystem.
Den nya upplagan beskriver regler för giftermål och skilsmässa och vad som gäller för ogifta sambor. Den innehåller även information om föräldraskap, vårdnad och underhåll till barn samt kortfattat om vissa arvsrättsliga regler.
Det svenska rättsväsendet

Trycksaken "Det svenska rättsväsendet" ger

en kort introduktion till rättsväsendet och dess myndigheter.

Regeringskansliets rättsdatabaser


Här finns lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéberättelser.