Lag och rätt

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Dan Eliasson utsedd till ny rikspolischef

Regeringen har vid sitt sammanträde i dag utsett Dan Eliasson till ny rikspolischef. Till ny chef för nationella operativa avdelningen utsågs Mats Löfving och till ny chef för avdelningen för särskilda utredningar utsågs Ebba Sverne Arvill. Inrikesminister Anders Ygeman presenterade de nya cheferna vid en webbutsänd pressträff i Rosenbad i dag.

Rikspolisstyrelsen och Tullverket redovisade uppdrag om att minska införseln av illegala skjutvapen

Inrikesminister Anders Ygeman har i dag tagit emot Rikspolisstyrelsen och Tullverkets redovisning av uppdraget om att minska införseln av illegala skjutvapen till Sverige.
- Införseln av illegala skjutvapen till Sverige utgör ett allvarligt samhällsproblem och efterfrågan tillskrivs i stor utsträckning den grova organiserade brottsligheten, säger Anders Ygeman. Samverkan mellan myndigheter är en nyckel i kampen mot denna typ av brottslighet.

Rikspolisstyrelsen redovisade uppdrag om sociala insatsgrupper

Inrikesminister Anders Ygeman har i dag tagit emot Rikspolisstyrelsens redovisning av uppdraget att aktivt stödja arbetet med sociala insatsgrupper för unga som riskerar att bli kriminella.
- Det myndighetsgemensamma arbete som pågår ute i landet med att motverka att unga utvecklar en kriminell livsstil är viktigt och värdefullt, både för individerna som tar del av hjälpen men även för samhället i stort, säger Anders Ygeman.

Budget för rättsväsendet 2015

Torsdagen den 23 oktober presenterar regeringen sin budget för 2015. Rättsväsendets del av statsbudgeten är ca 40 miljarder kronor.

Fler notiser

Senaste publikationer

Rättslig information med länkar till EU:s och alla EU-länders rättssystem.
Den nya upplagan beskriver regler för giftermål och skilsmässa och vad som gäller för ogifta sambor. Den innehåller även information om föräldraskap, vårdnad och underhåll till barn samt kortfattat om vissa arvsrättsliga regler.
Det svenska rättsväsendet

Trycksaken "Det svenska rättsväsendet" ger

en kort introduktion till rättsväsendet och dess myndigheter.

Regeringskansliets rättsdatabaser


Här finns lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéberättelser.