Lag och rätt

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Ygeman tog emot betänkande om datalagring och integritet

Den f.d. ordföranden i Högsta förvaltningsdomstolen Sten Heckscher har i dag överlämnat betänkandet "Datalagring och integritet", SOU 2015:31, till inrikesminister Anders Ygeman.

Regeringen utser två justitieråd till Högsta förvaltningsdomstolen

Regeringen har i dag utnämnt Mari Andersson och Leif Gäverth till justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen.

Polisutbildning blir högskoleutbildning

Regeringen vill göra polisutbildningen till en högskoleutbildning. Direktiv till en utredning har tagits fram och en särskild utredare, Petra Lundh, har utsetts.

– Brottsligheten utvecklas och då måste polisyrket också utvecklas, nu startar arbetet med att göra polisutbildningen till högskoleutbildning, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Justitieministern aviserar satsning på brottsförebyggande arbete

Rikspolischef Dan Eliasson, justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och generaldirektör på Brå Erik Wennerström Foto: Elin Almqvist, Regeringskansliet

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson inledningstalade i dag på Brottsförebyggande rådets (Brå) konferens Råd för framtiden i Sundsvall. Morgan Johansson aviserade då de första stegen i regeringens satsning på brottsförebyggande arbete.

Stärkta rättigheter för brottsoffer

Regeringen har i dag lämnat en proposition till riksdagen med förslag som genomför EU:s brottsofferdirektiv. Förslagen innebär att målsägandens rätt till tolkning, översättning och information stärks.

Fler notiser

Senaste publikationer

Rättslig information med länkar till EU:s och alla EU-länders rättssystem.
Den nya upplagan beskriver regler för giftermål och skilsmässa och vad som gäller för ogifta sambor. Den innehåller även information om föräldraskap, vårdnad och underhåll till barn samt kortfattat om vissa arvsrättsliga regler.
Det svenska rättsväsendet

Trycksaken "Det svenska rättsväsendet" ger

en kort introduktion till rättsväsendet och dess myndigheter.

Regeringskansliets rättsdatabaser


Här finns lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéberättelser.