Lag och rätt

Lagrådsremiss om kompletterande regler till 2005 års Haagkonvention

Regeringen har beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till kompletterande svenska lagregler som behövs för att 2005 års Haagkonvention om avtal om val av domstol ska kunna tillämpas i Sverige. Konventionen gör det lättare för företag som bedriver internationell handel att förutse vilken domstol som kommer att pröva en eventuell tvist.

Ny generaldirektör för Rättsmedicinalverket

Regeringen har utsett Monica Rodrigo till ny generaldirektör och chef för Rättsmedicinalverket. Hon kommer närmast från Arbetsmarknadsdepartementet där hon varit expeditions- och rättschef. Monica Rodrigo tillträder som generaldirektör den 1 april.

Åtgärder för att motverka att bostadsrättsföreningar och andra ekonomiska föreningar kapas

Regeringen har i dag beslutat att ändra förordningen om ekonomiska föreningar (1987:978). Förändringen innebär att en person som registreras eller avförs som företrädare för en bostadsrättsförening eller annan ekonomisk förening ska underrättas om detta. Syftet är att oriktiga registreringar ska upptäckas snabbare och ekonomisk brottslighet förhindras.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Anders Ygeman till högnivåkonferens om våldsbejakande extremism

Den 18-19 februari hålls en högnivåkonferens om våldbejakande extremism i Vita Huset, Washington, med ledare från hela världen. Inrikesminister Anders Ygeman representerar Sveriges regering. Med på mötet deltar även Säpo-chefen Anders Thornberg och regeringens nationella samordnare Mona Sahlin.

Utökat skydd för hotade och förföljda inom EU

Genom en EU-förordning om civilrättsliga skyddsåtgärder ska skyddsbehövande kunna ta med sig kontaktförbud vid flytt mellan EU:s medlemsstater. Hotade och förföljda personer ges därigenom ökade möjligheter att röra sig fritt inom EU. Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till kompletterande bestämmelser till EU-förordningen.

Fler notiser
Rättslig information med länkar till EU:s och alla EU-länders rättssystem.
Den nya upplagan beskriver regler för giftermål och skilsmässa och vad som gäller för ogifta sambor. Den innehåller även information om föräldraskap, vårdnad och underhåll till barn samt kortfattat om vissa arvsrättsliga regler.
Det svenska rättsväsendet

Trycksaken "Det svenska rättsväsendet" ger

en kort introduktion till rättsväsendet och dess myndigheter.

Regeringskansliets rättsdatabaser


Här finns lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéberättelser.