Lag och rätt

Ny lagman till Förvaltningsrätten i Göteborg

Regeringen har i dag utnämnt lagmannen Anders Hagsgård till lagman i Förvaltningsrätten i Göteborg. Anders Hagsgård tillträder den 1 februari 2015.

Morgan Johansson och Anders Ygeman till ministerråd i Bryssel

Den 4-5 december träffas EU:s ministerråd för rättsliga och inrikes frågor (RIF) i Bryssel. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och inrikesminister Anders Ygeman deltar vid mötet. Migrationen till EU, förslaget till en ny dataskyddsförordning och en riktlinjedebatt om problemet med utländska stridande är några punkter på dagordningen.

Morgan Johansson och Mari Andersson. Foto: Regeringskansliet

Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen och specialisering för skattemål

I dag har justitie- och migrationsminister Morgan Johansson tagit emot ett betänkande av Mari Andersson, tillförordnad kammarrättspresident i Kammarrätten i Stockholm. Utredningen om fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen föreslår bland annat att alla förvaltningsrätter och kammarrätter ska ha en domstolsintern specialisering för skattemål i syfte att uppnå stärkt rättssäkerhet, bättre kvalitet och ökad effektivitet i behandlingen av dessa mål.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Dan Eliasson utsedd till ny rikspolischef

Regeringen har vid sitt sammanträde i dag utsett Dan Eliasson till ny rikspolischef. Till ny chef för nationella operativa avdelningen utsågs Mats Löfving och till ny chef för avdelningen för särskilda utredningar utsågs Ebba Sverne Arvill. Inrikesminister Anders Ygeman presenterade de nya cheferna vid en webbutsänd pressträff i Rosenbad i dag.

Fler notiser
Rättslig information med länkar till EU:s och alla EU-länders rättssystem.
Den nya upplagan beskriver regler för giftermål och skilsmässa och vad som gäller för ogifta sambor. Den innehåller även information om föräldraskap, vårdnad och underhåll till barn samt kortfattat om vissa arvsrättsliga regler.
Det svenska rättsväsendet

Trycksaken "Det svenska rättsväsendet" ger

en kort introduktion till rättsväsendet och dess myndigheter.

Regeringskansliets rättsdatabaser


Här finns lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéberättelser.