Lag och rätt

Beatrice Ask besöker Nyköping

Måndagen den 4 augusti besöker justitieminister Beatrice Ask Nyköping. Där kommer hon att besöka polisen för att få information om det lokala polisarbetet med fokus på samverkan mot social oro.

Skärpta straff för de grövsta narkotikabrotten

Regeringen är överens om att driva en restriktiv narkotikapolitik i Sverige. För att markera allvaret och de problem som narkotikan orsakar vill regeringen skärpa straffen för de allra grövsta brotten. Under nästa mandatperiod vill regeringen därför införa ett synnerligen grovt narkotikabrott.

Krafttag krävs mot id-kapning

Identitetsstölder uppmärksammas allt mer som ett samhällsproblem. Regeringen vill införa en ny straffbestämmelse mot sådan brottslighet. Nu krävs att kreditupplysningsbranschen tar sitt gemensamma ansvar för att hjälpa drabbade att skydda sig. Det skriver justitieminister Beatrice Ask med flera i en debattartikel.

Regeringen vill kriminalisera identitetsstöld

Identitetskapningar är ett stort samhällsproblem. Det finns många exempel på människor som råkat illa ut efter att ha fått sin identitet kapad. Regeringen vill nu ta krafttag mot de aktörer som ligger bakom genom att införa ett helt nytt brott i brottsbalken och kriminalisera identitetsstöld i sig.

Ökade möjligheter att resa inom EU utan pass

Regeringen avser remittera förslag till ändringar i passlagen som innebär ökade möjligheter för svenska medborgare att resa inom EU utan pass.

Fler notiser

Senaste publikationer

Rättslig information med länkar till EU:s och alla EU-länders rättssystem.

Familjerätt


Den nya upplagan beskriver regler för giftermål och skilsmässa och vad som gäller för ogifta sambor. Den innehåller även information om föräldraskap, vårdnad och underhåll till barn samt kortfattat om vissa arvsrättsliga regler.
Det svenska rättsväsendet

Trycksaken "Det svenska rättsväsendet" ger

en kort introduktion till rättsväsendet och dess myndigheter.

Regeringskansliets rättsdatabaser


Här finns lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéberättelser.