Lag och rätt

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Strängare krav på snabblåneföretagen

Regeringen tillsätter i morgon torsdag en utredning som ska överväga åtgärder för att åstadkomma en mer ansvarsfull marknad för snabblån och andra konsumentkrediter. Detta presenterade justitieminister Morgan Johansson vid en webbutsänd pressträff i dag. Utredare blir vice ordförande i riksdagens civilutskott, Johan Löfstrand (S).

Modernisering av lagen om skiljeförfarande

En utredning har gjort en översyn av lagen om skiljeförfarandelagen för att säkerställa att lagstiftningen är modern och garanterar ett rättssäkert och effektivt skiljeförfarande.

Förslag till sammanhållen lagstiftning för myndigheternas hantering av personuppgifter

Informationshanteringsutredningen har i dag överlämnat sitt slutbetänkande, Myndighetsdatalag (SOU 2015:39), till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Utredningen föreslår att dagens regler reformeras och huvudsakligen ersätts av en ny lag - myndighetsdatalagen - med generella bestämmelser för myndigheters behandling av personuppgifter.

Lagförslag med kompletterande regler till 2005 års Haagkonvention

Regeringen har i dag lämnat en proposition till riksdagen med förslag till kompletterande svenska lagregler till 2005 års Haagkonvention om avtal om val av domstol. Konventionen innehåller regler om avtal för vilken domstol som ska pröva en tvist när parterna finns i olika länder.

Kompletterande lagändringar för den nya polisorganisationen

Regeringen har idag överlämnat en proposition med förslag till kompletterande lagändringar för den nya polisorganisationen. Förslagen berör de ändringar som behövs för att lösa utestående frågor med anledning av omorganisationen av polisen som genomfördes den 1 januari 2015.

Fler notiser

Senaste publikationer

Rättslig information med länkar till EU:s och alla EU-länders rättssystem.
Den nya upplagan beskriver regler för giftermål och skilsmässa och vad som gäller för ogifta sambor. Den innehåller även information om föräldraskap, vårdnad och underhåll till barn samt kortfattat om vissa arvsrättsliga regler.
Det svenska rättsväsendet

Trycksaken "Det svenska rättsväsendet" ger

en kort introduktion till rättsväsendet och dess myndigheter.

Regeringskansliets rättsdatabaser


Här finns lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéberättelser.