Stat, kommuner och landsting

English

Kommuner och landsting

Finansdepartementet har ansvar för att fördela de allmänna bidragen till kommuner och landsting samt för det kommunala utjämningssystemet. Finansdepartementet ansvarar också för den övergripande lagstiftningen som gäller kommuner, landsting och kommunalförbund.

Statlig förvaltning

Den statliga förvaltningspolitiken syftar till att skapa bästa möjliga förutsättningar för att genomföra regeringens politik inom olika områden på ett effektivt och rättssäkert sätt till nytta för medborgare och företag. Inom området finns även information om länsstyrelserna, staten som arbetsgivare och staten som fastighetsägare. Finansdepartementet ansvarar för området.

Offentlig upphandling

Upphandlingslagstiftningen ska underlätta varors och tjänsters fria rörlighet inom den Europeiska unionen. Det ger svenska företag nya affärsmöjligheter. Genom att använda sig av konkurrens mellan företag kan den offentliga sektorn skapa mera värde för skattepengarna. Finansdepartementet ansvarar för området.

Myndigheternas regleringsbrev


Ekonomistyrningsverket (ESV) publicerar Statsliggaren som är en sammanställning av samtliga myndigheters regleringsbrev.