Vanliga frågor om jobbskatteavdraget

Finansdepartementet får ofta frågor om jobbskatteavdraget. Här är svar på de vanligaste frågorna.

Varför ges jobbskatteavdrag bara till dem som jobbar? Kan inte alla få sänkt skatt?

Att fler människor arbetar är en förutsättning för en stark svensk ekonomi med en välfärd som håller hög kvalitet. Regeringen vill genom jobbskatteavdraget göra det mer lönsamt att arbeta eftersom forskning och erfarenhet har visat att det är ett av de mest effektiva sätten att få fler att arbeta. Det är viktigt, främst för de människor som kan komma in i arbetslivet från ett utanförskap, men även med tanke på att andelen äldre som ska försörjas blir allt större de kommande decennierna.

Fler i arbete är regeringens linje för att för att kunna tillhandahålla en god ekonomisk situation för bl.a. sjukskrivna, arbetslösa och pensionärer. Därför är det inte aktuellt att förändra jobbskatteavdraget till att omfatta andra inkomster än arbetsinkomster. Regeringen kommer även i framtiden att se till att skattepolitiken på bästa möjliga sätt främjar en ökad sysselsättning.

Upp

Varför får de med höga löner ut mer av jobbskatteavdraget?

Jobbskatteavdraget innebär att alla som arbetar får behålla mer av sin lön. Men det är utformat så att låg- och medelinkomsttagare får en större skattelättnad i förhållande till sin lön. Avdraget ökar procentuellt upp till en viss lönenivå (28 100 kr), sedan stannar ökningen.

Upp

Varför prioriteras inte vård, skola och omsorg i stället för att sänka skatter?

Genom att sänka skatterna för de som arbetar och därigenom få fler att arbeta, lägger vi grunden till en stark svensk ekonomi. Är ekonomin stark kan vi finansiera en vård, skola och omsorg av bra kvalitet.

Upp

Medför jobbskatteavdraget minskade intäkter för kommunerna?

Nej, eftersom jobbskatteavdraget är en skattereduktion påverkas endast statens intäkter.

Upp

Varför måste jag vänta på det förhöjda jobbskatteavdraget till året efter jag fyllt 65?

Det stämmer att du måste ha fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång för att få det förhöjda jobbskatteavdraget. Det beror på något som kallas "beskattningsårets slutenhet", vilket innebär att inga skatteförändringar görs under löpande år, utan först när nytt beskattningsår börjar. Det skulle annars uppkomma administrativa problem när arbetsgivaren gör avdrag för preliminär skatt och kontrollproblem när Skatteverket fattar beslut om slutlig skatt.

Upp