Insatser inom funktionshinder

Nedan är en förteckning över större politiska initiativ eller beslut som regeringen tagit sedan den tillträdde i oktober 2010. Det senaste ligger överst. I menyn till vänster hittar du regeringens prioriterade insatser just nu.