Remissvar - Rapport av uppdrag på förslag till ny reglering om användning av metallsökare i lagen (1988:950)

  • Här kan du ta del av de remissvar som har kommit in till Kulturdepartementet när det gäller rapporten av uppdrag på förslag till ny reglering om användning av metallsökare i lagen (1988:950).

  • Diarienummer: Ku2011/778/KA

  • Sista svarsdatum för remissen är den 26 augusti 2011.