Godkännande av en överenskommelse om rehabiliteringsgarantin för 2012

S2011/11163/SF

Utgiven:
23 december 2011

Typ:
Överenskommelse

Avsändare:
Socialdepartementet

Sammanfattning

Företrädare för regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har den 16 december 2011 undertecknat en ny överenskommelse om rehabiliteringsgarantin för 2012.