Förslag till utformning av stöd till digitalisering av biografer

  • Här kan du ta del av de remissvar som har kommit in till Kulturdepartementet avseende Svenska Filminstitutets rapport Förslag till utformning av stöd till digitalisering av biografer.

  • Diarienummer: Ku2011/922/MFI

  • Sista svarsdatum för remissvaren är den 1 augusti 2011.