Förslag till ändring i radio- och tv-lagen (2010:696) om avgift för analog kommersiell radio

  • Här kan du ta del av de remissvar som har kommit in till Kulturdepartementet avseende promemorian Förslag till ändring i radio- och tv-lagen (2010:696) om avgift för analog kommersiell radio.

  • Diarienummer: Ku2011/1117/MFI

  • Sista svarsdatum för remissvaren är den 8 augusti 2011.