Arkiv: Mandatperioden 5 oktober 2010–2 oktober 2014

Ny miljöteknikstrategi för utveckling och ökad export

Regeringen presenterar idag en ny miljöteknikstrategi för att stödja och utveckla förutsättningarna av svensk miljöteknik. Sammanlagt omfattar strategin 400 miljoner kronor, fördelat med 100 miljoner kronor per år under perioden 2011-2014.

- Vår ambition är att åstadkomma förutsättningar för utveckling av svensk miljötekniksektor och därigenom bidra till en bättre miljö i Sverige och globalt. En miljömässig omställning kommer att kräva nya lösningar, nya sätt att tillföra energi, modern och miljöanpassad teknik och framtida innovationer som ger arbete och utveckling. Sverige har som land allt att vinna på att vara ett föregångsland inom hållbar utveckling, säger näringsminister Maud Olofsson.


Regeringens miljöteknikstrategi har tre huvudmål:


1) Att åstadkomma goda förutsättningar för framväxt och utveckling av miljöteknikföretag i Sverige.


2) Att främja export av svensk miljöteknik och därmed bidra till hållbar ekonomisk tillväxt i Sverige och globalt.


3) Att främja forskning och innovation inom miljöteknik och underlätta för innovationer att kommersialiseras.

Regeringens inriktning är att skapa förutsättningar för att såväl export av svensk miljöteknik som antal anställda och omsättning i svenska miljöteknikföretag bör kunna öka mer än genomsnittet för svenskt näringsliv under perioden 2010-2015.


Arbetet med framtagandet av miljöteknikstrategin har föregåtts av ett omfattande och brett analys- och beredningsarbete som involverat ett stort antal aktörer. En betydande del av det förberedande arbetet genomfördes under 2008-2010 av kommittén Sveriges Miljöteknikråd, Swentec, som presenterade sin slutrapport till regeringen i november 2010.


Den svenska miljötekniksektorn sysselsätter drygt 40 000 anställda och omsätter cirka 120 miljarder kronor enligt Statistiska centralbyrån och Sveriges miljöteknikråd.


Kontakt

johanna martin
Pressekreterare hos Maud Olofsson