Frågor och svar - ökade anslag till domstolarna

Vad innebär förslaget?

Domstolarna är centrala för ett väl fungerande rättssamhälle. Det är därför viktigt att alla som besöker och verkar i domstolarna känner sig trygga och säkra där.

För att förstärka säkerheten föreslår regeringen att domstolarna tilldelas ökade resurser.

De ökade anslagen ska:

- Öka domstolarnas möjligheter att hålla inpasseringskontroller för att förhindra att vapen tas med in i domstolslokalerna.

- Möjliggöra för domstolarna att anställa ytterligare ordningsvakter.

- Möjliggöra för domstolarna att installera fler larmbågar.

Upp

Varför görs detta?

Enligt utredningen om säkerhet i domstol finns ett behov av att ytterligare stärka säkerheten i domstolarna. Regeringen avser därför att under hösten 2011 presentera förslag till lagändringar om att öka möjligheterna till säkerhetskontroll i domstol.

Upp

Vilka berörs av förslaget?

Alla som besöker och verkar i domstolarna

Upp

När träder förslaget i kraft?

Om riksdagen röstar i enlighet med regeringens förslag så ökas anslaget med 15 000 000 kronor 2012. Anslaget beräknas öka med 30 000 000 kronor från och med 2013 vilket innebär att det totala anslaget för 2012 blir 4 899 954 kronor och 5 022 368 kronor för 2013.

Upp