Jämställdhetspolitikens inriktning 2011-2014

Skr. 2011/12:3

Utgiven:
23 september 2011

Typ:
Skrivelse

Avsändare:
Utbildningsdepartementet

Sammanfattning

I skrivelsen redogör regeringen för jämställdhetspolitikens inriktning för perioden 2011-2014.