Biografi - Annie Lööf

Näringsminister

Partitillhörighet: Centerpartiet

Ansvarsområden

  • Näringslivsutveckling
  • Konkurrensutveckling
  • Innovationer
  • Regional tillväxt
  • Entreprenörskap

Personligt

Annie Lööf är född den 16 juli 1983 i Maramö, Värnamo. Hon är gift och bosatt i Nacka.

Utbildning

2003-2011
Jur. kand., Lunds universitet

1999-2002
Samhällsvetenskapliga programmet, Finnvedens gymnasium, Värnamo.

Befattningar och uppdrag

2011-
Näringsminister

2011-
Partiledare, Centerpartiet

2010
Ordförande, Centerpartiets nationella valanalysgrupp.

2009-2011
Ledamot, partistyrelsen, Centerpartiet.

2006-2011
Riksdagsledamot, Jönköpings län, Centerpartiet

  • ekonomisk-politisk talesperson, Centerpartiet
  • ordinarie ledamot i riksdagens finansutskott
  • 1:a vice gruppledare, Centerpartiets riksdagsgrupp
  • ordinarie ledamot, riksdagens konstitutionsutskott
  • talesperson i arbetsmarknadsfrågor samt integritets- och demokratifrågor, Centerpartiet

2010-2011
Styrelseledamot, Högskolan i Jönköping

2009-2011
Styrelseledamot, Coompanion Sverige

2007-2011
Ledamot, Ungdomsstyrelsens insynsråd

2006-2007
Kommunfullmäktigeledamot i Värnamo

2004-2007
1:a vice förbundsordförande samt förbundsstyrelseledamot,
Centerns ungdomsförbund, CUF

2003
Ersättare i medborgarnämnden i Värnamo

2002-2003
Ersättare i kommunfullmäktige i Värnamo

Uppdrag i statliga utredningar

2009-2011
Signalspaningskommittén

2008-2010
E-offentlighetskommittén

2009
Utredningen om underrättelseinhämtning för vissa polisära behov

2007-2008
Integritetsskyddskommittén

Kontakt

Annie Lööf
Näringsminister
work 08-405 10 00
e-post till Annie Lööf, via registrator
Anne Lennartsson
Statsrådsassistent
work 08-405 45 82
e-post till Anne Lennartsson
Eva Ankersjö
Statsrådsassistent
work 08-405 80 70
e-post till Eva Ankersjö