Lena Ek

Miljöminister
Miljödepartementet

"Sverige ska fortsätta att vara en ledande miljönation i världen. Genom en aktiv och framtidsinriktad miljöpolitik som hittar lösningar på både internationella och lokala miljöproblem ska Sverige bli det land där det är enklast, billigast och roligast att vara miljövänlig."

Kontakta Lena Ek

Lena Ek Miljödepartementet
work Tegelbacken 2 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00
Mer kontaktinformation
Erik Bratthall Pressekreterare hos Lena Ek
Telefon work 08-405 10 00
Mobiltelefon cell 072-743 31 57
Okt 1

Lena Ek om klimatpolitiken

Alla sektorer måste vara med och bidra så att det svenska klimatmålet om 40 procent minskning av växthusgaser till år 2020 kan nås. Det berättar Lena Ek i en intervju.

Bildarkiv


Bilder fria att använda för press och media.