Arkiv: Mandatperioden 5 oktober 2010–2 oktober 2014

Nya ambassadörer till Stockholm

Fyra ambassadörer överlämnar fredagen den 28 oktober 2011 sina kreditivbrev till H.M. Konungen.

Malaysia

Malaysias nyutnämnde ambassadör Dato' Badruddin Ab. Rahman är född 1957, har tjänstgjort i utrikesministeriet sedan 1983 och har de senaste åren innehaft följande befattningar:


2009-2011 Statssekreterare för Europa, Amerika och Afrika, Utrikesministeriet

2008-2009 Statssekreterare för Mellanöstern och Nordafrika, Utrikesministeriet


2005-2008 Ambassadör i Alger


2003-2005 Statssekreterare i Utrikesministeriet


2001-2003 Chef vid enheten för Sydostasien, Utrikesministeriet


Belgien

Belgiens nyutnämnde ambassadör Jan Van Dessel är född 1952 och har tjänstgjort i utrikesministeriet sedan 1978. De senaste åren har han innehaft följande befattningar:


2007-2011 Ordförande CIPS (Kommittén för handhavande av internationella organisationer i Belgien), Utrikesministeriet


2003-2006 Ambassadör i Finland


2000-2003 Tjänstgöring vid enheten för civil krishantering, Utrikesministeriet


1998-2000 Ambassadör i Argentina


1994-1997 Ambassadör i Zaire


Sri Lanka

Sri Lankas nyutnämnde ambassadör Oshadhi Alahapperuma är född 1972 och har arbetat inom telekommunikationssektorn.


Han har bland annat genomgått utbildning på Ericsson i Stockholm och Göteborg i mars 2004 resp. oktober 2005.


Ambassadör Alahapperuma har varit anställd som ingenjör på Mobitel Ltd. mellan 2003 och 2010.


Sedan 2010 har han tjänstgjort som privatsekreterare till Ministern för ungdomsfrågor.


Island

Islands nyutnämnde ambassadör Gunnar Gunnarsson är född 1948 och har tjänstgjort i utrikesministeriet sedan 1989. Han har de senaste åren innehaft följande befattningar:


2008-2011 Ambassadör vid Utrikesministeriets politiska avdelning

2002-2008 Islands Ambassadör och ständige representant vid NATO, WEU i Bryssel och OPCW i Haag


2001-2002 Chef för Utrikesministeriets enhet för frågor rörande försvar


1998-2001 Ambassadör vid Utrikesministeriets politiska avdelning