Arkiv: Mandatperioden 5 oktober 2010–2 oktober 2014

Regeringen satsar 20 miljoner på att främja utländska investeringar i svensk miljöteknik

Regeringen beslutade idag att satsa 20 miljoner kronor på att främja utländska miljöteknikinvesteringar i Sverige. Satsningen sker inom ramen för Miljöteknikstrategin.

- Den internationella marknaden för miljöteknik växer kraftigt. Både svenska och utländska investeringar i svensk miljöteknik behövs för att möta den potential som finns. Dagens satsning syftar till att öka de utländska investeringarna i Sverige vilket kommer att bidra till ökad tillväxt genom teknikutveckling, fler konkurrenskraftiga företag och fler arbetstillfällen, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.


Uppdraget omfattar en satsning på 20 miljoner kronor fram till och med 2014. Det är Myndigheten för utländska investeringar i Sverige (Invest Sweden) som får uppdraget att medverka till att utländska företag investerar i svenska affärsprojekt, att det bildas strategiska allianser mellan utländska och svenska företag, att det görs utländska riskkapitalinvesteringar i svenska tillväxtföretag samt att utländska företag förlägger FoU-verksamhet i Sverige.


Miljöteknikstrategin omfattar i sin helhet 400 miljoner kronor, fördelat på 100 miljoner kronor per år under perioden 2011-2014. Syftet med strategin är att stödja utvecklingen av och förutsättningarna för svensk miljöteknik.


Kontakt

Jonas Johansson
Pressekreterare hos Anna-Karin Hatt
Elisabeth Lidbaum
Departementssekreterare
work 08-405 35 39
cell 070-213 40 44
e-post till Elisabeth Lidbaum