Allmän ordning och säkerhet

Justitiedepartementet ansvarar för lagstiftningsfrågor som gäller allmän ordning och säkerhet

Området omfattar bland annat författningar som gäller polisens arbete samt ordningsvakter och väktare, ordningslagen, vapenlagstiftning, säkerhetsskyddslagen och passlagen. En stor del av det författningsarbete som pågår har sin grund i behovet av att skapa förutsättningar för ett ökat internationellt samarbete på området.