Översyn angående minoritetsspråkiga ortsnamn

  • Här kan du ta del av de remissvar som har kommit in till Kulturdepartementet avseende Institutet för språk och folkminnens rapport Översyn av 1 kap. 4 § lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. rörande minoritetsspråkiga ortnamn.

  • Diarienummer: Ku2011/1195/KA

  • Sista svarsdatum för remissvaren är den 20 januari 2012.