Arbete

English
Ylva Johansson och EU:s sysselsättningskommissionär Marianne Thyssen. Foto: Regeringskansliet

Arbetsmarknadsministern träffar EU:s sysselsättningskommissionär Thyssen

I dag besöker arbetsmarknadsminister Ylva Johansson kommissionärer och parter i Bryssel. Besöket är ett led i det arbete som regeringen gör för att stärka arbetet när det gäller ordning och reda på arbetsmarknaden och för jobb med schyssta villkor i EU.

Datum för vårens samtal om ungdomsarbetslöshet

Nu finns nya datum för arbetsmarknadsministerns samtal om ungdomsarbetslöhet att ta del av. Alla Sveriges kommuner har blivit inbjudna att delta i kommundialogerna för att diskutera hur regeringen och kommunerna tillsammans kan arbeta för att minska ungdomsarbetslösheten.

Vårens första kommundialog äger rum i Örebro den 20 januari där kommuner från Örebro län och Västmanlands län deltar.

Ny strategi för arbetsmiljöpolitiken

En mer ambitiös arbetsmiljöpolitik prioriteras högt av regeringen. Under 2014 förolyckades 50 personer på jobbet. Varje liv som spills på grund av brister i arbetsmiljön och säkerheten på arbetsplatsen är en ofattbar personlig tragedi och ett samhällsmisslyckande. Regeringen kommer att ta fram en ny strategi för arbetsmiljöpolitiken i nära samråd med arbetsmarknadens parter. Visionen är att ingen ska behöva dö på sin arbetsplats och att alla ska orka med ett helt arbetsliv. Det skriver arbetsmarknadsminister Ylva Johansson i en debattartikel i dag.

Fler notiser
Tillsammans för unga i jobb
Ingen ska börja sitt vuxna liv i arbetslöshet.

Statens budget 2015


Den 19 december avslutade riksdagen sin behandling av budgetpropositionen för 2015.

Svenska ILO-kommittén

ILO är FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor.

Arbetsliv i Norden

är nyhetsmediet för dem som styr, utvecklar och studerar arbetslivet i de nordiska länderna. Arbetsliv i Norden ges ut av Arbeidsforsknings-instituttet i Oslo, på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

PIAAC - En undersökning av vuxnas kunnande


PIAAC är en internationell undersökning om vuxnas läs- och matematikkunskaper som även tittar på hur människor använder sina kunskaper i vardagen.