Arbete

English

Arbetsmarknadspolitiska satsningar i vårbudgeten för 2015

I vårändringsbudgeten för 2015 föreslår regeringen bland annat satsningar på ett modernt och hållbart arbetsliv, traineejobb och utbildningskontrakt för ungdomar och en historisk förstärkning av ersättningen i arbetslöshetsförsäkringen. Regeringen föreslår även satsningar för att underlätta nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Ylva Johansson presenterar budgetsatsningar för unga

Tisdagen den 14 april klockan 10 presenterar arbetsmarknadsminister Ylva Johansson satsningar för unga i regeringens vårbudget för 2015 vid en pressträff i Rosenbad.

Historisk satsning på höjd ersättning i arbetslöshetsförsäkringen

I vårändringsbudgeten för 2015 föreslår regeringen att den inkomstrelaterade ersättningen i arbetslöshetsförsäkringen ska höjas. Förslaget innebär att den högsta dagpenningen höjs till 910 kronor vilket gör att den som har en månadsinkomst på upp till 25 000 kronor får 80 procent av sin inkomst de första 100 ersättningsdagarna. Den nuvarande högsta dagpenningen är 680 kronor per dag.

Fler notiser
En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet.
Regeringens mål är att ta fram en ny arbetsmiljöstrategi i nära samarbete med arbetsmarknadens parter.
Tillsammans för unga i jobb
Ingen ska börja sitt vuxna liv i arbetslöshet.

Svenska ILO-kommittén

ILO är FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor.

Arbetsliv i Norden

är nyhetsmediet för dem som styr, utvecklar och studerar arbetslivet i de nordiska länderna. Arbetsliv i Norden ges ut av Arbeidsforsknings-instituttet i Oslo, på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

PIAAC - En undersökning av vuxnas kunnande


PIAAC är en internationell undersökning om vuxnas läs- och matematikkunskaper som även tittar på hur människor använder sina kunskaper i vardagen.