Arbete

English

Ordning och reda på arbetsmarknaden en av regeringens prioriteringar för EU-arbetet

I går presenterade statsminister Stefan Löfven regeringens prioriteringar för arbetet inom EU. Ordning och reda på arbetsmarknaden, fler jobb och hållbar tillväxt samt jämställdhet i centrum är tre av regeringens övergripande prioriteringar för arbetet inom EU 2015.

Extern genomlysning av Arbetsförmedlingen

Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att analysera och lämna förslag om utvecklingen av Arbetsförmedlingens interna ledning, styrning och uppföljning.

- Regeringen har höga ambitioner när det gäller förändringsarbetet av Arbetsförmedlingen och för att få så bra grund som möjligt gör vi nu denna externa genomlysning, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Rapport om matchningsanställning

En utredning har haft i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett nytt arbetsmarknadspolitiskt program, matchningsanställningen. Anders Lago, utredare, har överlämnat rapporten till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Fler notiser
En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet.
Regeringens mål är att ta fram en ny arbetsmiljöstrategi i nära samarbete med arbetsmarknadens parter.
Tillsammans för unga i jobb
Ingen ska börja sitt vuxna liv i arbetslöshet.

Svenska ILO-kommittén

ILO är FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor.

Arbetsliv i Norden

är nyhetsmediet för dem som styr, utvecklar och studerar arbetslivet i de nordiska länderna. Arbetsliv i Norden ges ut av Arbeidsforsknings-instituttet i Oslo, på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

PIAAC - En undersökning av vuxnas kunnande


PIAAC är en internationell undersökning om vuxnas läs- och matematikkunskaper som även tittar på hur människor använder sina kunskaper i vardagen.