Arbete

English

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Kommundialoger om unga i jobb inleds

Att komma tillrätta med ungdomsarbetslösheten är en av regeringens högst prioriterade arbetsmarknadspolitiska utmaningar. Det är av central betydelse för ett samhälle att unga kan etablera sig på arbetsmarknaden och därmed kan bidra och växa till självständiga individer och samhällsmedborgare. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson inleder i dag samtal med Sveriges alla kommuner för att tillsammans hitta sätt att minska ungdomsarbetslösheten.

Ny rapport om jämställdhet i socialförsäkringen

Hur väl fungerar dagens socialförsäkringssystem egentligen för kvinnor och män? Behandlas deras ärenden likvärdigt, och hur betalas ersättning ut? I en ny forskningsrapport som tagits fram på uppdrag av Delegationen för jämställdhet i arbetslivet (JA-delegationen) studeras detta närmare.

Nordiskt arbetsmarknadsministermöte i Köpenhamn

Den 20 november träffar arbetsmarknadsminister Ylva Johansson sina nordiska kollegor när Ministerrådet för arbetsliv (MR-A) möts i Köpenhamn för sitt årliga möte. Ministerrådsmötet kommer att fokusera på aktuella frågeställningar, nya nationella initiativ och läget på den nordiska arbetsmarknaden.

Fler notiser
Tillsammans för unga i jobb
Ingen ska börja sitt vuxna liv i arbetslöshet.

Svenska ILO-kommittén

ILO är FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor.

Arbetsliv i Norden

är nyhetsmediet för dem som styr, utvecklar och studerar arbetslivet i de nordiska länderna. Arbetsliv i Norden ges ut av Arbeidsforsknings-instituttet i Oslo, på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

PIAAC - En undersökning av vuxnas kunnande


PIAAC är en internationell undersökning om vuxnas läs- och matematikkunskaper som även tittar på hur människor använder sina kunskaper i vardagen.