Arbete

English

Samtal med TCO:s ordförande om vikten av samarbete partier emellan

Stefan Löfven träffade den 15 december TCO:s ordförande Eva Nordmark. På mötet talade de om nödvändigheten av samarbete partier emellan och om behovet av att höja taket i arbetslöshetsförsäkringen och större investeringar i utbildning.

Kommundialog på Arlanda om unga i jobb

I dag fortsätter arbetsmarknadsminister Ylva Johansson samtalen med Sveriges alla kommuner. Denna gång äger kommundialogen rum på Arlanda dit arbetsmarknadsministern bjudit in företrädare för samtliga kommuner i Gävleborg, Västernorrland och Uppsala län. Syftet är att utbyta erfarenheter med varandra, ta del av goda lokala exempel och diskutera hur regeringen och kommunerna kan samverka och skapa nya former för att minska ungdomsarbetslösheten.

Ylva Johansson på ministerrådsmöte. Ylva Johansson i samtal med Marianne Thyssen, EU:s kommissionär för bland annat sysselsättning. Foto: Regeringskansliet

Investeringar i ungas sysselsättning diskuterades vid ministerrådsmöte

Ungdomars sysselsättning diskuterades på rådsmötet i Bryssel den 11 december. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson framhöll utbildning som avgörande när det gällde att tackla ungdomsarbetslösheten. På dagordningen fanns också en diskussion om kommissionens årliga tillväxtöversikt och åtföljande utkast till sysselsättningsrapport.

Fler notiser
Tillsammans för unga i jobb
Ingen ska börja sitt vuxna liv i arbetslöshet.

Svenska ILO-kommittén

ILO är FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor.

Arbetsliv i Norden

är nyhetsmediet för dem som styr, utvecklar och studerar arbetslivet i de nordiska länderna. Arbetsliv i Norden ges ut av Arbeidsforsknings-instituttet i Oslo, på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

PIAAC - En undersökning av vuxnas kunnande


PIAAC är en internationell undersökning om vuxnas läs- och matematikkunskaper som även tittar på hur människor använder sina kunskaper i vardagen.