Arbete

English

67 miljarder för jobb och hållbar tillväxt i hela landet

Sverige och EU-kommissionen har i dag kommit överens om en strategi för Partnerskapsöverenskommelsen, det vill säga hur Sveriges medel från de fyra Europeiska struktur- och investeringsfonderna ska användas de kommande sju åren.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Arbetsmiljön - ett högt prioriterat område

Den 24 oktober 2014 arrangerades Arbetsmiljöriksdagen på det anrika nöjespalatset Nalen i Stockholm. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson berättade om regeringens satsningar på arbetsmiljön i budgeten för 2015. Deltagarna fick också höra om Arbetsmiljöverkets inspektioner mot stress under de europeiska arbetsmiljöveckorna.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Ungdomar och arbetsmiljö i fokus för arbetsmarknadspolitiken

I budgetpropositionen för 2015 tar regeringen flera initiativ för att komma till rätta med ungdomsarbetslösheten, bland annat genom satsningar på en 90-dagarsgaranti för unga, traineejobb och utbildningskontrakt. Regeringen föreslår också satsningar på ett modernt arbetsliv, höjt tak i a-kassan, en förbättrad arbetsförmedling, tidigarelagda resurser till EU:s sysselsättningsinitiativ och extratjänster. Regeringen avser även att sänka anordnarbidraget i fas 3.

Fler notiser

Svenska ILO-kommittén

ILO är FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor.

Arbetsliv i Norden

är nyhetsmediet för dem som styr, utvecklar och studerar arbetslivet i de nordiska länderna. Arbetsliv i Norden ges ut av Arbeidsforsknings-instituttet i Oslo, på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

PIAAC - En undersökning av vuxnas kunnande


PIAAC är en internationell undersökning om vuxnas läs- och matematikkunskaper som även tittar på hur människor använder sina kunskaper i vardagen.