Arbete

English

Läs Arbetsförmedlingens chat om yrkesintroduktion

Yrkesintroduktionsavtal är ett samlingsnamn för branschspecifika avtal om anställningar för individer utan tidigare erfarenhet i yrket. En del av arbetstiden används för utbildning och handledning. Samlad erfarenhet visar att en kombination mellan arbete och utbildning är ett bra sätt för unga att komma in på arbetsmarknaden.

Den 27 augusti anordnade Arbetsförmedlingen en chatt om yrkesintroduktionsanställningar.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Ekonomiskt stöd för att öka kunskapen om studentmedarbetaravtal

Idag beslutade arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson att ge 500 000 kronor i ekonomiskt stöd för att öka kunskapen om studentmedarbetaravtal.

Elisabeth Svantesson i RK-tältet på Pride Foto: Marcella Svensson/Regeringskansliet

Elisabeth Svantesson deltog på Stockholm Pride

På invigningsdagen av Stockholm Pride 2014 kunde besökarna prata hbt-frågor och diskriminering i arbetslivet med arbetsmarknadsministern.

- Sverige ska ha en inkluderande arbetsmarknad där alla människor respekteras, så att alla människor kan ha ett jobb, stå på egna ben och känna att de behövs.

I Regeringskansliets tält fanns även Diskrimineringsombudsmannen på plats. Under kvällen fick Elisabeth svara på frågor om allt från Europeiska Socialfonden till "Vad är Regeringskansliet?".

Fler notiser

Senaste publikationer

Logotype till webbsidan om trepartssamtalen.

Trepartssamtalen


Gemensamma samtal mellan fack, arbetsgivare och regeringen om avtal och reformer för att förbättra arbetsmarknaden

Svenska ILO-kommittén

ILO är FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor.

Arbetsliv i Norden

är nyhetsmediet för dem som styr, utvecklar och studerar arbetslivet i de nordiska länderna. Arbetsliv i Norden ges ut av Arbeidsforsknings-instituttet i Oslo, på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

PIAAC - En undersökning av vuxnas kunnande


PIAAC är en internationell undersökning om vuxnas läs- och matematikkunskaper som även tittar på hur människor använder sina kunskaper i vardagen.

Aktuellt