Arbete

English

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Ny ordförande och nya direktiv i Utstationeringskommittén presenterades

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson presenterade den 27 november Marie Granlund som ny ordförande till Utstationeringskommittén. Under pressträffen presenterades tilläggsdirektiv till Utstationeringskommittén och Utredningen om nya utstationeringsregler.

Nordiska ministerrådet för arbetsliv. Foto: Regeringskansliet

Nordiskt arbetsmarknadsministermöte i Köpenhamn

Den 20 november träffades de nordiska arbetsmarknadsministrarna i Köpenhamn för sitt årliga möte i Nordiska ministerrådet för arbetsliv (MR-A). Ministerrådsmötet fokuserade bland annat på nya nationella initiativ och läget på den nordiska arbetsmarknaden. Två temadiskussioner om social dumping och den nordiska modellens framtid fanns också med på dagordningen. Under mötet enades ministerrådet om att en fördjupad strategisk analys av arbetslivssektorn ska genomföras för att stärka samarbetet.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Kommundialoger om unga i jobb inleds

Att komma tillrätta med ungdomsarbetslösheten är en av regeringens högst prioriterade arbetsmarknadspolitiska utmaningar. Det är av central betydelse för ett samhälle att unga kan etablera sig på arbetsmarknaden och därmed kan bidra och växa till självständiga individer och samhällsmedborgare. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson inleder i dag samtal med Sveriges alla kommuner för att tillsammans hitta sätt att minska ungdomsarbetslösheten.

Fler notiser
Tillsammans för unga i jobb
Ingen ska börja sitt vuxna liv i arbetslöshet.

Svenska ILO-kommittén

ILO är FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor.

Arbetsliv i Norden

är nyhetsmediet för dem som styr, utvecklar och studerar arbetslivet i de nordiska länderna. Arbetsliv i Norden ges ut av Arbeidsforsknings-instituttet i Oslo, på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

PIAAC - En undersökning av vuxnas kunnande


PIAAC är en internationell undersökning om vuxnas läs- och matematikkunskaper som även tittar på hur människor använder sina kunskaper i vardagen.