Arbete

English

Arbetsförmedlingen ska förbereda införandet av en 90-dagarsgaranti för ungdomar

Ungdomsarbetslösheten är en av regeringens högst prioriterade arbetsmarknadspolitiska utmaningar. För att bekämpa ungdomsarbetslösheten ger regeringen i dag Arbetsförmedlingen i uppdrag att förbereda ett stegvis införande av en 90-dagarsgaranti för ungdomar från 2015.

Läs chatt om yrkesintroduktionsanställning

Yrkesintroduktionsavtal är ett samlingsnamn för branschspecifika avtal om anställningar för individer utan tidigare erfarenhet i yrket. En del av arbetstiden används för utbildning och handledning. Samlad erfarenhet visar att en kombination mellan arbete och utbildning är ett bra sätt för unga att komma in på arbetsmarknaden.

Idag har Arbetsförmedlingen anordnat en chatt om yrkesintroduktionsanställningar.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Ylva Johansson vid ministerrådsmöte i Luxemburg

Torsdagen den 16 oktober deltog arbetsmarknadsminister Ylva Johansson vid EU:s ministerrådsmöte för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (EPSCO) i Luxemburg. Högst på dagordninen stod en revidering av EU:s gemensamma tillväxt-och sysselsättningsstrategi (Europa 2020).

Fler notiser

Budgetpropositionen för 2015

lämnas till riksdagen torsdagen den 23 oktober klockan 8.00.

Svenska ILO-kommittén

ILO är FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor.

Arbetsliv i Norden

är nyhetsmediet för dem som styr, utvecklar och studerar arbetslivet i de nordiska länderna. Arbetsliv i Norden ges ut av Arbeidsforsknings-instituttet i Oslo, på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

PIAAC - En undersökning av vuxnas kunnande


PIAAC är en internationell undersökning om vuxnas läs- och matematikkunskaper som även tittar på hur människor använder sina kunskaper i vardagen.