Arbete

English

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson inleder Arbetsmiljöriksdagen

Fredag den 24 oktober äger 2014 års Arbetsmiljöriksdag rum på Nalen i Stockholm. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson inledningstalar. Arbetsmiljöriksdagen är ett årligt återkommande evenemang som arrangeras av Arbetsmiljöverket i samråd med berörda parter på arbetsmarknaden och andra aktörer inom arbetsmiljöområdet.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Ungdomar och arbetsmiljö i fokus för arbetsmarknadspolitiken

I budgetpropositionen för 2015 tar regeringen flera initiativ för att komma till rätta med ungdomsarbetslösheten, bland annat genom satsningar på en 90-dagarsgaranti för unga, traineejobb och utbildningskontrakt. Regeringen föreslår också satsningar på ett modernt arbetsliv, höjt tak i a-kassan, en förbättrad arbetsförmedling, tidigarelagda resurser till EU:s sysselsättningsinitiativ och extratjänster. Regeringen avser även att sänka anordnarbidraget i fas 3.

Arbetsförmedlingen ska förbereda införandet av en 90-dagarsgaranti för ungdomar

Ungdomsarbetslösheten är en av regeringens högst prioriterade arbetsmarknadspolitiska utmaningar. För att bekämpa ungdomsarbetslösheten ger regeringen i dag Arbetsförmedlingen i uppdrag att förbereda ett stegvis införande av en 90-dagarsgaranti för ungdomar från 2015.

Fler notiser

Svenska ILO-kommittén

ILO är FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor.

Arbetsliv i Norden

är nyhetsmediet för dem som styr, utvecklar och studerar arbetslivet i de nordiska länderna. Arbetsliv i Norden ges ut av Arbeidsforsknings-instituttet i Oslo, på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

PIAAC - En undersökning av vuxnas kunnande


PIAAC är en internationell undersökning om vuxnas läs- och matematikkunskaper som även tittar på hur människor använder sina kunskaper i vardagen.