Arbete

English

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Ylva Johansson presenterar det arbetsmarknadspolitiska läget

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson presenterar det arbetsmarknadspolitiska läget och några av regeringens viktigaste förslag för att öka sysselsättningen. Det här är det första presseminariet om det arbetsmarknadspolitiska läget som arbetsmarknadsministern genomför.

Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar

En departementsskrivelse skickas i dag ut på remiss med förslag till ändringar i lagen om anställningsskydd. Lagändringarna syftar bland annat till att ytterligare begränsa möjligheterna att använda upprepade visstidsanställningar och att förbättra situationen för arbetstagare som riskerar att fastna i tidsbegränsade anställningar under lång tid. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2016.

Flera parter intresserade av snabbspår för nyanlända

De så kallade snabbspåren har som mål att fler nyanlända ska erbjudas arbete, arbetsplatsförlagd praktik eller någon form av subventionerad anställning samtidigt som arbetsgivare i branscher där det råder brist på arbetskraft ska få hjälp med kompetensförsörjningen.

Flera branscher är intresserade av att upprätta snabbspår för exempelvis byggingenjörer, civilingenjörer, högskoleingenjörer, tekniker, platschefer, arbetsledare, administrativ personal, fastighetstekniker, kockar, hälso-och sjukvårdspersonal.

Fler notiser
En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet.
Regeringens mål är att ta fram en ny arbetsmiljöstrategi i nära samarbete med arbetsmarknadens parter.
Tillsammans för unga i jobb
Ingen ska börja sitt vuxna liv i arbetslöshet.

Svenska ILO-kommittén

ILO är FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor.

Arbetsliv i Norden

är nyhetsmediet för dem som styr, utvecklar och studerar arbetslivet i de nordiska länderna. Arbetsliv i Norden ges ut av Arbeidsforsknings-instituttet i Oslo, på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

PIAAC - En undersökning av vuxnas kunnande


PIAAC är en internationell undersökning om vuxnas läs- och matematikkunskaper som även tittar på hur människor använder sina kunskaper i vardagen.