Arbete

English

Arbetsförmedlingen ska främja jämställdhet på arbetsmarknaden

Regeringen har i dag beslutat om att i Arbetsförmedlingens instruktion förtydliga att myndighetens verksamhet ska utformas så att den främjar jämställdhet och motverkar könsuppdelningen på arbetsmarknaden. Jämställdhet på arbetsmarknaden är av stor betydelse för jämställdheten i övrigt i samhället. Ändringen träder i kraft den 1 maj 2015.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson inledde kunskapsseminariet. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet - Ingen ska behöva dö på jobbet, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Webb-TV: Kunskapsseminarium om nollvision för dödsolyckor i arbetslivet

En ambitiös arbetsmiljöpolitik prioriteras högt av regeringen som nu satt igång arbetet med att ta fram en ny arbetsmiljöstrategi. Strategin ska arbetas fram i nära samråd med arbetsmarknadens parter och bygga på relevant forskning. Som ett led i det arbetet anordnar regeringen tre kunskapsseminarier under våren på olika teman. Under tisdagen ägde det första seminariet rum med temat nollvision för dödsolyckor i arbetslivet. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och statssekreterare Irene Wennemo deltog vid seminariet.

Ministrar diskuterar tillväxt och jobbskapande i EU

EU:s arbetsmarknadsministrar ska diskutera prioriteringar på sysselsättnings- och socialpolitiska området inför Europeiska rådets toppmöte i mars. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och statssekreterare Pernilla Baralt deltar i rådsmötet som hålls i Bryssel den 9 mars.

Fler notiser
En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet.
Regeringens mål är att ta fram en ny arbetsmiljöstrategi i nära samarbete med arbetsmarknadens parter.
Tillsammans för unga i jobb
Ingen ska börja sitt vuxna liv i arbetslöshet.

Statens budget 2015


Den 19 december avslutade riksdagen sin behandling av budgetpropositionen för 2015.

Svenska ILO-kommittén

ILO är FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor.

Arbetsliv i Norden

är nyhetsmediet för dem som styr, utvecklar och studerar arbetslivet i de nordiska länderna. Arbetsliv i Norden ges ut av Arbeidsforsknings-instituttet i Oslo, på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

PIAAC - En undersökning av vuxnas kunnande


PIAAC är en internationell undersökning om vuxnas läs- och matematikkunskaper som även tittar på hur människor använder sina kunskaper i vardagen.