Arbete

English

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Investeringsplanen välkomnades vid toppmöte

EU:s stats- och regeringschefer gav under mötet i Bryssel den 18 december sitt godkännande till det fortsatta arbetet med kommissionens investeringsplan. Den ska främja jobb, tillväxt och konkurrenskraft i Europa. Vid mötet hölls även en strategisk diskussion om EU:s strategi gentemot Ryssland samt fortsatt stöd till Ukraina. Sverige representerades av statsminister Stefan Löfven.

Delegation ska minska ungas arbetslöshet

Regeringen har i dag beslutat om att tillsätta en delegation med uppdrag att verka för att arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet får större genomslag på lokal nivå. Delegationen ska främja statlig och kommunal samverkan och utveckling av nya samverkansformer för att minska ungdomsarbetslösheten. Lil Ljunggren Lönnberg har utsetts till ordförande i delegationen.

Foto på Stefan Löfven i EU-nämnden. Statsminister Stefan Löfven i EU-nämnden inför möte i Europeiska rådet den 18 och 19 december. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Tillväxt och jobb huvudfrågan på EU-toppmöte

Huvudfrågan vid toppmötet i Europeiska rådet den 18 och 19 december väntas bli en diskussion om tillväxt, jobb och konkurrenskraft. Till grund för diskussionen kommer bland annat kommissionens årliga tillväxtöversikt och dess meddelande om en investeringsplan att ligga.

Fler notiser
Tillsammans för unga i jobb
Ingen ska börja sitt vuxna liv i arbetslöshet.

Svenska ILO-kommittén

ILO är FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor.

Arbetsliv i Norden

är nyhetsmediet för dem som styr, utvecklar och studerar arbetslivet i de nordiska länderna. Arbetsliv i Norden ges ut av Arbeidsforsknings-instituttet i Oslo, på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

PIAAC - En undersökning av vuxnas kunnande


PIAAC är en internationell undersökning om vuxnas läs- och matematikkunskaper som även tittar på hur människor använder sina kunskaper i vardagen.