Arbete

English

Ny rapport om jämställdhet i socialförsäkringen

Hur väl fungerar dagens socialförsäkringssystem egentligen för kvinnor och män? Behandlas deras ärenden likvärdigt, och hur betalas ersättning ut? I en ny forskningsrapport som tagits fram på uppdrag av Delegationen för jämställdhet i arbetslivet (JA-delegationen) studeras detta närmare.

Nordiskt arbetsmarknadsministermöte i Köpenhamn

Den 20 november träffar arbetsmarknadsminister Ylva Johansson sina nordiska kollegor när Ministerrådet för arbetsliv (MR-A) möts i Köpenhamn för sitt årliga möte. Ministerrådsmötet kommer att fokusera på aktuella frågeställningar, nya nationella initiativ och läget på den nordiska arbetsmarknaden.

Ekonomiskt stöd för att öka kunskapen om yrkesintroduktionsavtal och studentmedarbetaravtal

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson har beviljat Sveriges kommuner och Landsting, Arbetsgivarförbundet Pacta, Akademiker Alliansen och Allmän kommunal verksamhets gemensamma ansökningar om medel för att öka kunskapen och användningen av yrkesintroduktionsavtal samt studentmedarbetaravtal.

Fler notiser

Svenska ILO-kommittén

ILO är FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor.

Arbetsliv i Norden

är nyhetsmediet för dem som styr, utvecklar och studerar arbetslivet i de nordiska länderna. Arbetsliv i Norden ges ut av Arbeidsforsknings-instituttet i Oslo, på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

PIAAC - En undersökning av vuxnas kunnande


PIAAC är en internationell undersökning om vuxnas läs- och matematikkunskaper som även tittar på hur människor använder sina kunskaper i vardagen.