Arbete

English

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Ekonomiskt stöd för att öka kunskapen om studentmedarbetaravtal

Idag beslutade arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson att ge 500 000 kronor i ekonomiskt stöd för att öka kunskapen om studentmedarbetaravtal.

Elisabeth Svantesson i RK-tältet på Pride Foto: Marcella Svensson/Regeringskansliet

Elisabeth Svantesson deltog på Stockholm Pride

På invigningsdagen av Stockholm Pride 2014 kunde besökarna prata hbt-frågor och diskriminering i arbetslivet med arbetsmarknadsministern.

- Sverige ska ha en inkluderande arbetsmarknad där alla människor respekteras, så att alla människor kan ha ett jobb, stå på egna ben och känna att de behövs.

I Regeringskansliets tält fanns även Diskrimineringsombudsmannen på plats. Under kvällen fick Elisabeth svara på frågor om allt från Europeiska Socialfonden till "Vad är Regeringskansliet?".

Eskil Wadensjö har precis överlämnat betänkandet till Elisabeth Svantesson. Eskil Wadensjö, särskild utredare, och arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson. Foto: Regeringskansliet.

Sällsynt att personal hyrs in där uppsagd personal har företrädesrätt till återanställning

Utredningen om inhyrning och företrädesrätt till återanställning har i dag överlämnat sitt betänkande (SOU 2014:55) till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson.
Utredningens uppdrag har i huvudsak varit att undersöka i vilken omfattning personal från bemanningsföretag hyrs in i situationer där arbetstagare, som tidigare har sagts upp, har företrädesrätt till återanställning enligt anställningsskyddslagen.

Genom olika genomförda undersökningar konstaterar utredningen att inhyrningar av personal från bemanningsföretag i sådana situationer är sällsynta.

Fler notiser

Senaste publikationer

Logotype till webbsidan om trepartssamtalen.

Trepartssamtalen


Gemensamma samtal mellan fack, arbetsgivare och regeringen om avtal och reformer för att förbättra arbetsmarknaden

Svenska ILO-kommittén

ILO är FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor.

Arbetsliv i Norden

är nyhetsmediet för dem som styr, utvecklar och studerar arbetslivet i de nordiska länderna. Arbetsliv i Norden ges ut av Arbeidsforsknings-instituttet i Oslo, på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

PIAAC - En undersökning av vuxnas kunnande


PIAAC är en internationell undersökning om vuxnas läs- och matematikkunskaper som även tittar på hur människor använder sina kunskaper i vardagen.

Aktuellt