Arbete

English

Ytterligare satsningar på kvinnors arbetsmiljö

I dag uppdrar regeringen åt Arbetsmiljöverket att ta fram information och stöd för att förbättra möjligheten att bedöma sociala och organisatoriska risker på arbetsplatsen. Syftet är att den kunskap som byggts upp inom Arbetsmiljöverket ska göras tillgänglig och nyttiggöras ute på svenska arbetsplatser. Uppdraget är en del av regeringens satsning på kvinnors arbetsmiljö.

Ökade resurser till arbetsförmedling

I dag presenterar regeringen nya förslag för att stärka stödet för dem som står långt ifrån arbetsmarknaden genom bland annat ökat förmedlingsstöd, utvecklade arbetsgivarkontakter samt fler tidiga programinsatser utanför garantierna.

Foto på en röd arbetshjälm.

Nyhetsbrev om arbetsmarknadspolitiken

Nu finns ett nytt nummer av Nyhetsbrevet om arbetsmarknadspolitiken tillgängligt.

Nyhetsbrevet ger sammanfattningar om initiativ och åtgärder på arbetsmarknadsområdet. I detta nummer kan du bland annat läsa en intervju med Carin Hallerström, Unionens utredare för arbetsmarknadsfrågor. Hon berättar om hur Unionen ser på regeringens beslut om åtgärder för ökade möjligheter till omställning i arbetslivet för personer som har a-kassa.

Fler notiser

Senaste publikationer

Logotype till webbsidan om trepartssamtalen.

Trepartssamtalen


Gemensamma samtal mellan fack, arbetsgivare och regeringen om avtal och reformer för att förbättra arbetsmarknaden

Svenska ILO-kommittén

ILO är FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor.

Arbetsliv i Norden

är nyhetsmediet för dem som styr, utvecklar och studerar arbetslivet i de nordiska länderna. Arbetsliv i Norden ges ut av Arbeidsforsknings-instituttet i Oslo, på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

PIAAC - En undersökning av vuxnas kunnande


PIAAC är en internationell undersökning om vuxnas läs- och matematikkunskaper som även tittar på hur människor använder sina kunskaper i vardagen.

Aktuellt