Från och med
 -
Till och med
Visar 21-30 av de 260 senaste notiserna
Foto på en röd arbetshjälm.

Nyhetsbrev om arbetsmarknadspolitiken

Den 31 januari 2014 publicerades ett nytt nyhetsbrev om arbetsmarknadspolitiken. Nyhetsbrevet ger sammanfattningar om initiativ och åtgärder på arbetsmarknadsområdet.

Volvostegsdeltagare och Elisabeth Svantesson Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Unga lär sig jobbet på jobbet

I tisdags hölls ett inspirationsseminarium kring regeringens nya satsning på yrkesintroduktion. En förordning trädde ikraft den 15 januari som innebär att arbetsgivare kan få ekonomiskt stöd för att anställa unga med yrkesintroduktionsanställning.

Foto på en röd arbetshjälm.

Nyhetsbrev om arbetsmarknadspolitiken

Den 19 december publicerades ett nytt nyhetsbrev om arbetsmarknadspolitiken. Nyhetsbrevet ger sammanfattningar om initiativ och åtgärder på arbetsmarknadsområdet.

Foto på en röd arbetshjälm.

Nyhetsbrev om arbetsmarknadspolitiken

Den 8 november publicerades ett nytt nyhetsbrev om arbetsmarknadspolitiken. Nyhetsbrevet ger sammanfattningar om initiativ och åtgärder på arbetsmarknadsområdet.

Foto: Regeringskansliet

Elisabeth Svantesson besökte Unga Jobb

Tisdagen den 29 oktober besökte arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson Swedbanks initiativ Unga Jobb i Gävle.

- Swedbank ger många unga en chans till praktik och jobb. Det hoppas jag ska inspirera fler arbetsgivare att öppna dörren för unga som behöver få in en fot på arbetsmarknaden, sade Elisabeth Svantesson i samband med besöket.

Unga jobb lönsamt för individ och näringsliv


Idén bakom Swedbanks projekt Unga Jobb är enkel. Det är genom att ha haft ett jobb som man kan få ett nytt - därför är en praktikplats en av de bästa ingångarna till arbetsmarknaden.

- Resultaten lät inte vänta på sig och allt fler unga fick möjlighet att komma ut på praktik, berättar Patricia Kempff som är chefsstrateg och ansvarig för arbetsmarknad, utbildning och integration.
Patricia Kempff, Chefsstrateg Swedbank
Elisabeth Svantesson och John Chrispinsson. Elisabeth Svantesson vill att arbetsgivare och arbetstagare samverkar för att förebygga olyckor på arbetsplatser. Foto: Martina Huber, Regeringskansliet.

Samverkan tema för årets arbetsmiljöriksdag

Fredagen den 25 oktober arrangerade Arbetsmiljöverket årets Arbetsmiljöriksdag på Nalen i Stockholm. Seminariet avslutade den särskilda arbetsmiljövecka som arbetsmiljöverken i EU:s medlemsländer genomför en gång om året. Temat för i år var samverkan för att förebygga.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Arbetsmarknadsministern om sina politiska prioriteringar

Här berättar Elisabeth Svantesson om sina politiska prioriteringar och om regeringens åtgärder för att fler ska få ett arbete.

Fler unga i arbete - en prioriterad fråga för regeringen

Blått omslag med cirkel av människor.

I den nya broschyren "Fokus: Fler unga i arbete" samlas information om många av de insatser som finns för ungdomar som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.
Där finns också exempel att inspireras av och som visar vägen mot en arbetsmarknad där alla får plats och ingen lämnas utanför.

Foto på Elisabeth Svantesson.

Nordisk konferens om ungas arbetsmiljö

Vad beror det på att ungdomar löper större risk än äldre att råka ut för arbetsolyckor? Vad kan vi göra för att komma åt problemen? Detta var två frågor som diskuterades den 9 oktober då det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet, tillsammans med ILO-kommittén och Nordiska Institutionen för Vidareutbildning i Arbetsmiljöområdet (NIVA), anordnade en konferens på temat ungas arbetsmiljö.

Foto på Gunnar Gillberg.

Tufft för unga på individualiserad arbetsmarknad


Gunnar Gillberg, lektor på Göteborgs universitet talade om unga på en individualiserad arbetsmarknad.
Foto på Silja Borgarsdóttir Sandelin.

Unga måste ges realistisk syn på arbetslivet


Silja Borgarsdóttir Sandelin talade om ungas arbetsmiljö som hölls i Stockholm, och bidrog med en reflektion från de unga.
Foto på Elisabeth Svantesson.

Nordisk konferens om ungas arbetsmiljö

Vad beror det på att ungdomar löper större risk än äldre att råka ut för arbetsolyckor? Vad kan vi göra för att komma åt problemen? Detta var två frågor som diskuterades den 9 oktober då det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet anordnade en konferens på temat ungas arbetsmiljö.

Foto på Gunnar Gillberg.

Tufft för unga på individualiserad arbetsmarknad


Gunnar Gillberg är lektor på Göteborgs universitet. Läs artikel om hans föreläsning om unga på en individualiserad arbetsmarknad.
Foto på Silja Borgarsdóttir Sandelin.

Unga måste ges realistisk syn på arbetslivet


Silja Borgarsdóttir Sandelin talade på konferensen om ungas arbetsmiljö och bidrog med en reflektion från de unga. Läs artikeln.