Från och med
 -
Till och med
Visar 41-50 av de 260 senaste notiserna
Foto på Erik Ullenhag under presentationen. Erik Ullenhag vid presentationen av vissa av regeringens satsningar på integration i Budgetpropositionen för 2014.

Rättvisare stöd till kommuner för jämnare mottagning av nyanlända invandrare

I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar för att underlätta kommunernas mottagande av nyanlända invandrare.

- Solidaritet ska löna sig. Vi inför nu därför ett system som ger mest ersättning till de kommuner som tar emot flest nyanlända invandrare. Vi fortsätter också reformera integrationspolitiken genom ett ännu tydligare fokus på jobb, säger integrationsminister Erik Ullenhag.

Arbetsförmedlingens generaldirektör skiljs från sitt uppdrag

Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström har i dag meddelat att generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist skiljts från sitt uppdrag som chef för Arbetsförmedlingen. Clas Olsson blir tillförordnad generaldirektör.

Foto på en röd arbetshjälm.

Nyhetsbrev om arbetsmarknadspolitiken

Den 5 juli publicerades ett nytt nyhetsbrev om arbetsmarknadspolitiken. Nyhetsbrevet ger sammanfattningar om initiativ och åtgärder på arbetsmarknadsområdet.

Gruppfoto på de stats- och regeringschefer och arbetsmarknadsministrar som deltog på mötet. Foto: AP Photo/Alex Schmidt

Högnivåmöte om ungdomsarbetslösheten

Den 3 juli samlades ett stort antal stats- och regeringschefer från EU:s medlemsländer till högnivåmöte Berlin för att diskutera ungdomsarbetslösheten. Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström representerade Sverige. I en intervju berättar hon mer om mötet.

Bra utfall för Sverige i EU:s nya rapport om sysselsättning

Employment Performance Monitor (EPM) är ett uppföljningsverktyg för Europa 2020-strategin som används för att bedöma sysselsättningsläget i EU. EPM tas fram av DG Employment i samarbete med rådet och utkommer två gånger per år, i juni samt i december. En ny version av EPM diskuterades på ministernivå vid EPSCO den 20 juni. EPM innehåller en kvantitativ del med bland annat en benchmark för 14 viktiga indikatorer inom sysselsättningsområdet samt en kvalitativ analys som pekar ut ländernas goda utfall och huvudutmaningar.

Sverige faller väl ut i den aktuella uppföljningen. I benchmarkingen har Sverige bäst resultat i fyra indikatorer: Sysselsättningen bland kvinnor, äldre samt personer med låg och medelhög utbildning. Totalt ligger Sverige i topp fem för nio av de fjorton indikatorer som ingår i benchmarkingen. Sverige har även många goda resultat och få huvudutmaningar jämfört med de andra länderna. Bland annat har Sverige har en mycket hög sysselsättning - 79,4 procent - vilket är högst i EU i åldersgruppen 20-64 år. Sverige har också en låg långtidsarbetslöshet.

Första informationsstödet för yrkesintroduktionsavtal beviljat

Regeringen beslutade tidigare i år att arbetsmarknadsministern får lämna stöd till kollektivavtalsslutande parter som önskar genomföra särskilda satsningar för att sprida information till organisationernas medlemmar om kommande eller existerande yrkesintroduktionsavtal. Syftet med insatserna är att bidra till att fler unga får ett arbete. Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström har nu beviljat det första stödet, som ges till IF Metall och Teknikföretagen. Här berättar arbetsmarknadsministern samt Eva Wigren, Teknikföretagen, och Ola Asplund, IF Metall, mer om syftet med satsningen och om vilka insatser som planeras.

Foto på Hillevi Engström under besöket på hamburgerrestaurangen. Hillevi Engström fick fick en rundvisning i restaurangköket. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet.

Besök på hamburgerrestaurangkedjan

Fredagen den 31 maj besökte Hillevi Engström McDonald's i Lindvreten och McDonald's Business School i Skärholmen. Under besöket träffade hon medarbetare på McDonald's för ett öppet samtal om deras erfarenheter av arbetsmarknaden och fick en rundvisning i restaurangköket.

Avskaffande av arbetslöshetsavgiften

Regeringen har i dag lämnat en lagrådsremiss innehållande förslag på avskaffande av arbetslöshetsavgiften till Lagrådet. I lagrådsremissen föreslås att arbetslöshetsavgiften i arbetslöshetsförsäkringen avskaffas genom en ändring i lagen om arbetslöshetskassor. Till följd av avskaffandet föreslås även en del följdändringar i lagen om arbetslöshetskassor.

Foto på en röd arbetshjälm.

Nyhetsbrev om arbetsmarknadspolitiken

Den 28 maj publicerades ett nytt nyhetsbrev om arbetsmarknadspolitiken. Nyhetsbrevet ger sammanfattningar om initiativ och åtgärder på arbetsmarknadsområdet.

Registerutdrag i arbetslivet utreds

Foto på Hillebi Engström.

Regeringen har i dag fattat beslut om att tillsätta en utredning som ska se över frågan om registerutdrag i arbetslivet.

- Vi ser att antalet utdrag från belastningsregistret är fem gånger så vanligt i dag än för tio år sedan. Ett felaktigt nyttjande riskerar att förpassa människor till ett långvarigt utanförskap utan en andra chans att komma in på arbetsmarknaden, säger arbetsmarknadsminister Hillevi Engström.