Från och med
 -
Till och med
Visar 51-60 av de 248 senaste notiserna

Fler ungdomsarbeten genom stöd för yrkesintroduktionsanställningar

Nu finns förslag som bland annat möjliggör införande av en lönesubvention, genom en kreditering på arbetsgivarens skattekonto, för yrkesintroduktionsanställningar eller motsvarande. Utöver förslaget om lönesubvention finns även förslag på handledarstöd. Det finns också förslag om att avskaffa eller reducera den arbetslöshetsavgift som arbetslöshetskassorna betalar till staten. Förslagen kan tidigast träda i kraft den 15 januari 2014.

Foto på Hillevi Engström, Angeles Bermudez-Svankvist och Elisabeth Thand Ringqvist. Hillevi Engström, Angeles Bermudez-Svankvist och Elisabeth Thand Ringqvist presenterade Jobbsökarna. Foto: Fredrik Hjerling.

Jobbsökarna ska hitta nya dolda jobb

På en pressträff den 14 mars presenterade arbetsmarknadsminister Hillevi Engström, Företagarnas vd Elisabeth Thand Ringqvist och Arbetsförmedlingens generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist ett gemensamt initiativ inom arbetsmarknadsområdet: Jobbsökarna.

Foto från en Arbetsförmedling. Foto: Studio CA

Nya ledamöter i Arbetsförmedlingens styrelse

Regeringen har beslutat att förordna Joachim Berner, Mats Sjöstrand, Catharina Håkansson Boman och Ebba Lindsö som ledamöter i Arbetsförmedlingens styrelse. Christina Johansson och Henry Ohlsson omförordnas som ledamöter i Arbetsförmedlingens styrelse.

Felaktiga utbetalningar ses över

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning mot felaktiga utbetalningar inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Detta med inriktning mot utbetalningar till arbetsgivare och externa leverantörer.

Informationsstöd till yrkesintroduktionsavtal

Foto på Hillevi Engström. Hillevi Engström.

Regeringen har beslutat att arbetsmarknadsminister Hillevi Engström får lämna stöd till kollektivavtalsslutande parter som utifrån en gemensam plan önskar genomföra särskilda satsningar för att sprida information till organisationernas medlemmar om kommande eller existerande yrkesintroduktionsavtal.

- Syftet med trepartssamtalen och yrkesintroduktionsavtalen är att sänka trösklarna och skapa bredare vägar in på arbetsmarknaden för unga. Genom att öka kunskapen om nuvarande och kommande yrkesintroduktionsavtal hoppas regeringen att fler får upp ögonen för denna möjlighet in till ett arbete, säger Hillevi Engström.

Foto på deltagarna från det första mötet i Nordiska Ministerrådet.

Möte i Nordiska Ministerrådets arbetsmarknadsutskott

Det svenska ordförandeskapet i Ministerrådet för arbetsliv 2013 inleds med ett möte i arbetsmarknadsutskottet den 13-14 mars. Mötet, som äger rum vid Arbetsmarknadsdepartementet i Stockholm, är det första som Sverige leder i Ministerrådet för Arbetsliv under ordförandeskapsåret.

skylt med uppmaning att använda hörselskydd. Foto: Johnér/Mikael Svensson

Effektivare sanktioner på arbetsmiljö- och arbetstidsområdet

Regeringen har fattat beslut om en lagrådsremiss med förslag på effektivare sanktioner på arbetsmiljö- och arbetstidsområdet. Enligt förslaget ska en stor grupp bötesstraff kopplade till arbetsmiljö- och arbetstidsregler ersättas med sanktionsavgifter.

Unga i fokus när arbetsmarknads- och socialförsäkringsministrar möttes

EU:s arbetsmarknads- och socialförsäkringsministrar träffades på rådsmöte i Bryssel den 28 februari. Sverige representerades av statssekreterare Bettina Kashefi från Arbetsmarknadsdepartementet. På dagordningen stod bland annat frågor om tillväxt och sysselsättning inför Europeiska rådets vårtoppmöte.

Foto på en arbetshjälm.

Nyhetsbrev om arbetsmarknadspolitiken

Den 26 februari publicerades årets andra nyhetsbrev om arbetsmarknadspolitiken. Nyhetsbrevet ger sammanfattningar om initiativ och åtgärder på arbetsmarknadsområdet.

Ökade insatser kring lönekartläggningar

Arbetsgivare måste rätta till orättvisa löner mellan män och kvinnor. Därför satsar regeringen nio miljoner kronor för att Diskrimineringsombudsmannen ska öka sina insatser kring lönekartläggningar på olika arbetsplatser