Jämförande EU-statistik om äldre i arbetslivet

Land
Pensionsålder (män/kvinnor)
Faktisk pensionsålder
Sysselsättningsgrad för 65-69 års ålder
Sysselsättningsgrad för 70-74 års ålder
Danmark
65
62,3
14 % (uppgift tillgänglig endast om 65-66 år)
ingen uppgift
Estland
63/61
62,6
24,9 %
9,7 %
Sverige
61->67
64,3
17,2 %
6,1 %
Finland
65
61,7
9,9 %
4,2 %
Island
67
64,8
50,5 %
17,4 %
Lettland
62
62,7
27, 3 %
13,3 %
Litauen
62,5/60
59,9
14,0 %
4,0 %
Norge
67
63,2
24,4 %
6,0%
Storbritannien
65/60
63
17,2 %
7,1 %
 

Källor: Eurostat, ILO Laborsta, 2008.

Fakta

...I Europa är förväntad livstid för kvinnor 82 år och för män 76 år.
...46 % av befolkningen i EU mellan 55-64 år var 2010 sysselsatta på arbetsmarknaden.
...8 % av befolkningen i EU mellan 65-74 år var 2010 sysselsatta på arbetsmarknaden.