Hur får vi äldre att stanna kvar längre på arbetsmarknaden?

På drygt 100 år har medellivslängden i Europa ökat från 48 till 82 år för kvinnor och från 46 till 76 år för män. Vi är friskare och lever längre. Samtidigt har barnafödandet minskat de senaste 50 åren och prognoserna pekar på att den utvecklingen fortsätter. En slutsats är att vi behöver fler äldre i arbetslivet.

Europa får en allt äldre befolkning och färre människor i arbetslivet. Allt färre måste försörja allt fler. Hur denna utmaning ska bemötas - till exempel genom att få fler äldre att stanna kvar längre på arbetsmarknaden - kommer att diskuteras vid Northern Future Forum.

Oförändrad pensionsålder trots ökad hälsa

De europeiska samhällsmodellerna följer gamla mönster, men våra liv har förändrats. Vi lever ofta ytterligare 20-30 år med hälsan i behåll. Ändå är pensionsåldern i de flesta länder i princip oförändrad idag jämfört med när levnadsförutsättningarna var annorlunda.

Det innebär att även pigga, starka och friska män och kvinnor avslutar sina arbetsliv medan de fortfarande har ork och lust att fortsätta bidra till samhället.

Vissa slutar arbeta redan före pensionen. Av 55-64-åringarna i EU-länderna var sysselsättningsnivån i genomsnitt 46,3 procent år 2010. Och bland EU:s 65-74-åringar var bara 7,7 procent sysselsatta på arbetsmarknaden samma år (se länk till jämförande EU-statistik i vänstermarginalen).

Hinder i vägen för äldre i arbetslivet

Vi behöver fler äldre i arbetslivet. Men det är inte bara pensionsåldern som hindrar äldre från att arbeta längre än idag. Det finns också andra utmaningar. Arbetsmiljöproblem, åldersdiskriminering, och stundtals krångliga regler för företagande är exempel på detta (se också länk till utredning av pensionsrelaterade åldersgränser i vänstermarginalen).

Northern Future Forum ska ge tillfälle till erfarenhetsutbyte och idéutveckling kring bland annat följande frågeställningar:

  • Vad kan staten göra för att stödja dem som anställer äldre eller behåller äldre längre i arbetslivet?
  • Hur kan politiken underlätta för arbetsgivare inom branscher där jobben är fysiskt och psykiskt krävande så att arbetsgivarna tar större ansvar för att människor ska orka arbeta längre?