Arkiv: Mandatperioden 5 oktober 2010–2 oktober 2014

Regeringen ger Skatteverket i uppdrag att granska aggressiv skatteplanering inom välfärdssektorn

Regeringen kommer att lämna ett uppdrag till Skatteverket att särskilt kartlägga och granska företag inom sektorerna vård, skola och omsorg, särskilt vad avser ränteavdrag. Detta mot bakgrund av tvivelaktig och aggressiv skatteplanering hos vissa privata aktörer inom den skattefinansierade välfärdssektorn. Regeringen avser även att återkomma med förslag på skärpt lagstiftning.

- Aktörer inom välfärdssektorn har ett särskilt ansvar att leva upp till företagsetik och god skattemoral. Därför vill vi att Skatteverket kartlägger och granskar företagen inom denna sektor för att undersöka om de lever upp till dessa höga krav, säger finansminister Anders Borg.


Företagsskattekommittén ser över reglerna om ränteavdrag och ska lämna ett slutbetänkande senast den 1 november 2013. Regeringen avser dock att återkomma med förslag på skärpningar av ränteavdragen redan under 2012.


- Vår utgångspunkt är att skatter ska betalas på lika villkor av alla, enligt gällande regelverk, oavsett vilken bransch man tillhör. Jag vill vara tydlig med att utgångspunkten är att den här sortens aggressiv skatteplanering inte kommer att tillåtas i framtiden. Ett förslag på skärpta regler kommer att lämnas under nästa år, i avvaktan på Företagsskattekommitténs arbete, och min ambition är att förslaget ska kunna lämnas redan under våren, säger Anders Borg.


Kontakt

Daniel Valiollahi
Pressekreterare
work 08-405 10 00