Finansiell stabilitet

Ramverket för finansiell stabilitet

Sverige har ett ramverk för finansiell stabilitet. Inom ramverkets fyra delar pågår kontinuerligt ett arbete för att stärka det finansiella systemet.

Finansiell stabilitet - vem gör vad?

Ansvaret för att främja finansiell stabilitet delas mellan Finansdepartementet, Finansinspektionen, Riksbanken och Riksgälden. Samspelet mellan myndigheterna är viktigt, både i det förebyggande arbetet för finansiell stabilitet och vid en eventuell finansiell kris.

Regeringens åtgärder vid finanskrisen 2008

I oktober 2008 gick en av de största amerikanska investmentbankerna i konkurs. Förtroendet mellan finansmarknadernas aktörer försvann och krisen blev akut. Här presenteras kortfattat regeringens åtgärder för att stabilisera finanssektorn från 2008 och framåt.

Finanskartan


Riksgäldens, Riksbankens och Finansinspektionens webb om stabilitet i det finansiella systemet.