Arkiv: Mandatperioden 5 oktober 2010–2 oktober 2014

Miljöminister Lena Ek startar arbetet för ett Sverige utan nettoutsläpp 2050

Miljöminister Lena Ek inleder i morgon, tisdag 15 november, arbetet med en särskild referensgrupp för dialog om regeringens mål för ett Sverige utan nettoutsläpp år 2050.

Tid och plats

Pressträff med miljöminister Lena Ek och EU-kommissionens chef för klimatdirektoratet Jos Delbeke
Tid: Kl 14.30 (webbutsänds)
Plats: Pressrummet, Rosenbad.

- Arbetet med att upprätta en färdplan för ett Sverige utan nettoutsläpp 2050 är en unik möjlighet för att ta tillvara det breda engagemang och kunnande som finns runt om i Sverige. Det handlar om en omfattande förnyelse och modernisering av det svenska samhället där alla blir berörda, och det innebär nya möjligheter för våra innovatörer och vårt näringsliv att konkurrera med energisnål och klimatsmart teknik, säger Lena Ek.


Den referensgrupp som nu inleder sitt arbete består av företrädare för näringslivet, miljöorganisationer och kommuner samt forskare. Vid gruppens möte medverkar också Jos Delbeke, chef för EU-kommissionens klimatdirektorat och en av klimatkommissionär Connie Hedegaards närmaste medarbetare.


Naturvårdsverket har fått i uppdrag att ta fram underlag till en färdplan för ett Sverige utan nettoutsläpp av växthusgaser år 2050. Underlaget ska vara framme i slutet av nästa år.


Från klockan 15:00 webbutsänds ett seminarium med bland andra miljöminister Lena Ek, EU-kommissionens chef för klimatdirektoratet Jos Delbeke, chefen för SEI Johan Rockström, generalsekreteraren för Världsnaturfonden Håkan Wirtén och VD Södra Gunilla Saltin.


Kontakt

Erik Bratthall
Pressekreterare hos Lena Ek
work 08-405 10 00
cell 072-743 31 57
e-post till Erik Bratthall
Jon Kahn
Departementsråd
08-405 21 28