Arkiv: Mandatperioden 5 oktober 2010–2 oktober 2014

Regeringen satsar 25 miljoner på miljöteknik

Regeringen har beslutat att satsa nära 25 miljoner kronor för att främja utvecklingen på miljöteknikområdet. Satsningen sker inom ramen för Miljöteknikstrategin.

- När den internationella marknaden för miljöteknik växer är det viktigt att svenska aktörer på miljöteknikområdet ges goda förutsättningar. Vi vill dessutom bidra till att svenska små och medelstora företag får en ökad möjlighet att dra nytta av de EU-medel som finns på miljöteknikområdet. Fler och växande företag inom miljöteknikområdet bidrar till fler konkurrenskraftiga företag och fler arbetstillfällen, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.


Satsningen omfattar två myndighetsuppdrag. En satsning på 17,5 miljoner till Energimyndigheten fram till och med 2014, för att främja samverkan mellan aktörer på miljöteknikområdet genom att arrangera en "mötesplats". Detta görs i syfte att öka investeringar i miljöteknik. Samtidigt ges Tillväxtverket under samma period 7 miljoner kronor för att öka det svenska deltagandet i EU-program. Satsningen sker inom ramen för Miljöteknikstrategin.


Miljöteknikstrategin omfattar i sin helhet 400 miljoner kronor, fördelat på 100 miljoner kronor per år under perioden 2011-2014. Syftet med strategin är att stödja utvecklingen av och förutsättningarna för svensk miljöteknik.


Kontakt

Jonas Johansson
Pressekreterare hos Anna-Karin Hatt