Framtidskommissionen

Kommission med uppdrag att identifiera framtidens utmaningar

Framtidskommissionen arbetade i närmare ett och ett halvt år med att sätta fingret på viktiga samhällsutmaningar som Sverige står inför de kommande åren, med sikte på 2020 och 2050. Kommissionen tillsattes av regeringen i november 2011. Den leddes av statsministern och bestod av partiledarna i regeringen samt nio personer med olika perspektiv och från olika delar av det svenska samhället.

Resultatet av Framtidskommissionens arbete presenterades i en slutrapport i mars 2013. Dessförinnan publicerades fyra delutredningar, 12 underlagsrapporter och en debattbok. Kommissionen möttes för åtta sammanträden, anordnade närmare 40 öppna möten och seminarier runt om i Sverige, förde dialog i sociala medier och samlade in fler än 500 texter från gymnasieungdomar och kommuner i hela landet om hur man ser på framtidens utmaningar och möjligheter.

Framtidskommissionens arbete är nu avslutat. Du kan ta del av slutrapporten och andra publikationer.