Praktik inom utrikesförvaltningen

Praktikanter är mycket uppskattade såväl på Utrikesdepartementet (UD) som på de svenska ambassaderna och konsulaten utomlands.

Vill du praktisera inom utrikesförvaltningen ska du ta en direktkontakt med den enhet på UD eller den ambassad/konsulat där du är intresserad att praktisera. Via länkarna till höger hittar du information om UD:s enheter och om ambassaderna och konsulaten.

Villkor för praktik

Du ska vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola. Svenska studenter vid utländska universitet kan också komma ifråga för praktik. Om praktik ej ingår som poänggivande kurs ska institutionen intyga att praktiken är relevant för utbildningsinriktningen.

För dig som är arbetslös och inskriven vid Arbetsförmedlingen kan det vara möjligt att via Arbetsförmedlingen anvisas praktikplats i form av arbetsmarknadspolitisk åtgärd enligt aktuella bestämmelser. Detta gäller ej för praktik vid utlandsmyndighet.

Praktiken omfattar normalt en termin på heltid. Ekonomisk ersättning eller andra förmåner utgår inte. Praktik ska inte genomföras under sommarmånaderna.

Som praktikant inom utrikesförvaltningen måste du vara försäkrad under hela praktikperioden. har Ett stort antal universitet/högskolor har tecknat samlingsförsäkringen Student UT. Du måste kunna visa att du har giltig försäkring för att kunna praktisera inom utrikesförvaltningen.

Att praktisera inom utrikesförvaltningen ställer särskilda krav på säkerhetskontroll. Säkerhetskontroll sker till exempel genom intervjuer, referenstagningar, granskning av betyg och CV. Krav på svenskt medborgarskap gäller när registerkontroll är en förutsättning för praktikplatsen. Registerkontroll krävs vid praktik över 2 månader på samtliga utlandsmyndigheter och enheter på UD.