Stockholm+40

English
Ministerdialog 25 april 2012. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Inför Rio+20: Konferensrapporten för Stockholm+40 presenterad

Inför FN:s hållbarhetskonferens Rio+20 presenterades konferensrapporten från Stockholm+40 - Partnership Forum for Sustainable Development. Stockholm+40 ägde rum i Stockholm 23-25 april 2012. I konferensrapporten summeras viktiga budskap från konferensen och du kan även läsa om konferensens olika sessioner samt ett antal intervjuer med några av deltagarna i konferensen. Rapporten är på engelska.

Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

The Stockholm Call for Action överlämnat


Vid konferensens tredje dag ägde en ministerdialog rum i riksdagen. Vid den avslutande ceremonin överlämnade miljöminister Lena Ek och biståndsminister Gunilla Carlsson dokumentet "the Stockholm Call for Action" till Sha Zukang, generalsekreterare för Rio+20 och Brasiliens vice miljöminister Francisco Gaetani.

Sammanfattande budskap från nyckelaktörer


Vid slutet av konferensens andra dag hölls en dialog mellan representanter för de olika målgrupperna för Stockholm+40 och några av de anländande ministrarna.
Alla notiser