Arkiv: Mandatperioden 5 oktober 2010–2 oktober 2014

Bättre och utvecklad myndighetsinformation

För att förenkla för Sveriges företagare har regeringen idag beslutat om en förstärkning av den myndighetsgemensamma företagsportalen verksamt.se.

Tillväxtverket, Bolagsverket och Skatteverket får i uppdrag att vidareutveckla tjänsten med mer information och fler e-tjänster bland annat kring tillstånd samt information om och vägledning till olika rådgivningsaktörer och interaktiva rådgivningstjänster.


-Det här innebär mer lättillgänglig information och e-tjänster för blivande och etablerade företagare, vilket gör skillnad genom en förenklad vardag för landets företagare, säger näringsminister Annie Lööf.


Myndigheterna ska samverka med relevanta aktörer och myndigheter i syfte att tillgängliggöra information som rör företag och företagande.


-Vi öppnar nu förvaltningen så att småföretagare och andra aktörer kan förädla den information och de tjänster som finns i verksamt.se. Den här satsningen skapar nya plattformar för tillväxt och ökar takten i förenklingsarbetet, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.


Uppdraget ska redovisas till Näringsdepartementet senast den 31 mars 2015. Två delrapporter ska lämnas senast den 1 april 2013 respektive 2014.


Kontakt

Kenneth Hultgren
Pressekreterare hos Annie Lööf
Jonas Johansson
Pressekreterare hos Anna-Karin Hatt
Maria Olofsson
Kansliråd
08-405 22 49