Bättre och utvecklad myndighetsinformation

För att förenkla för Sveriges företagare har regeringen idag beslutat om en förstärkning av den myndighetsgemensamma företagsportalen verksamt.se.

Tillväxtverket, Bolagsverket och Skatteverket får i uppdrag att vidareutveckla tjänsten med mer information och fler e-tjänster bland annat kring tillstånd samt information om och vägledning till olika rådgivningsaktörer och interaktiva rådgivningstjänster.


-Det här innebär mer lättillgänglig information och e-tjänster för blivande och etablerade företagare, vilket gör skillnad genom en förenklad vardag för landets företagare, säger näringsminister Annie Lööf.


Myndigheterna ska samverka med relevanta aktörer och myndigheter i syfte att tillgängliggöra information som rör företag och företagande.


-Vi öppnar nu förvaltningen så att småföretagare och andra aktörer kan förädla den information och de tjänster som finns i verksamt.se. Den här satsningen skapar nya plattformar för tillväxt och ökar takten i förenklingsarbetet, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.


Uppdraget ska redovisas till Näringsdepartementet senast den 31 mars 2015. Två delrapporter ska lämnas senast den 1 april 2013 respektive 2014.


Kontakt

Kenneth Hultgren
Pressekreterare hos Annie Lööf
Jonas Johansson
Pressekreterare hos Anna-Karin Hatt
work 08-405 24 11
cell 072-208 22 71
e-post till Jonas Johansson
Maria Olofsson
Kansliråd
08-405 22 49