Arkiv: Mandatperioden 5 oktober 2010–2 oktober 2014

Effektivare uppföljning av miljöpolitiken

Regeringen har beslutat att förstärka möjligheterna för Konjunkturinstitutet att utvärdera de kort- och långsiktiga effekterna av den ekonomiska politiken utifrån målen för miljökvalitet. Syftet är att få en effektivare och mer ändamålsenlig uppföljning och analys av miljöpolitiken. Därmed kommer expertgruppen för miljöstudier att avvecklas.

Riksdagens mål för miljökvalitet innebär behov av analys och uppföljning av det miljöekonomiska arbetet. Utifrån dessa behov bedömer regeringen att det är mest lämpligt att förstärka den miljöekonomiska analysverksamheten vid Konjunkturinstitutet. Där finns en unik kompetens med modeller för allmän jämviktsanalys för trafik-, miljö-, klimat- och energifrågor.


Tanken är också att aktivt verka för att data och modeller görs tillgängliga för forskare och andra aktörer på miljöområdet. På så vis kan kunskapsläget på miljöområdet öka än mer.


Förutom Konjunkturinstitutets förstärkta analys bedrivs miljöekonomisk verksamhet vid andra myndigheter redan idag. Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO, har också möjlighet att bedriva miljöstudier. Det gör att Expertgruppen för miljöekonomiska studier kommer att avvecklas senast den 30 november 2012.


Kontakt

Daniel Valiollahi
Pressekreterare
work 08-405 10 00
Markus Sjöqvist
Pressekreterare hos Anders Borg
work 08-405 10 00