Vissa ändringar i radio- och tv-lagen (2010:696)

Här kan du ta del av de remissvar som har kommit in till Kulturdepartementet avseende Vissa ändringar i radio- och tv-lagen (2010:696), Ds 2011:40.

Diarienummer: KU 2011/1858/RFS

Sista svarsdatum för remissvaren är den 21 februari 2012.