Arkiv: Mandatperioden 5 oktober 2010–2 oktober 2014

Klartecken till projektering inför renovering av Nationalmuseum

Regeringen har i dag beslutat att ge Statens fastighetsverk i uppdrag att genomföra ett projekteringsarbete inför renovering och ombyggnad av Nationalmuseums huvudbyggnad i Stockholm. Nationalmuseum uppfördes 1866 och har sedan dess inte genomgått någon genomgripande renovering.

Genom dagens beslut går startskottet för processen att göra Nationalmuseum till en fullt modern och miljöklassad museibyggnad anpassad för framtidens museiverksamhet. Projekteringsarbetet beräknas pågå i ca 2,5 år. Därefter behöver regeringen fatta ett nytt beslut om själva genomförandet av renoveringen och ombyggnaden. Målet är att det nya museet ska stå klart 2016/2017.


- Jag är både glad och stolt över att regeringen nu har tagit beslutet att påbörja arbetet inför en renovering och ombyggnad av Nationalmuseum till en modern, flexibel och miljöklassad museibyggnad, säger civilminister Stefan Attefall.


- Det är glädjande att vi i dag kan inleda den behövliga renoveringen av Nationalmuseum. Den är en förutsättning för att museet ska kunna fortsätta att aktivt samverka på den internationella konstscenen, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.


- Vi går nu in i en spännande fas. Genom en renovering kan museibyggnaden äntligen få bättre förutsättningar för att möta publiken och ta hand om de konstskatter som finns här, säger Nationalmuseums överintendent Berndt Arell.


Bakgrund
Statens fastighetsverk (SFV) fick den 3 juni 2010 i uppdrag av regeringen att upprätta ett byggnadsprogram för renovering och ombyggnad av Nationalmuseum på Blasieholmen. SFV:s slutliga förslag för byggnadsprogram för renovering och ombyggnad av Nationalmuseum rapporterades till regeringen den 30 september 2011.
I byggnadsprogrammet bedömer SFV att Nationalmuseum kan renoveras och byggas om till en fullt modern och miljöklassad museibyggnad med än större möjlighet att visa de egna internationellt sett högt rankade samlingarna. Alla utställningssalar kan klimatiseras med ett flexibelt och resurseffektivt system. Det säkerställer att museet även i fortsättningen kan låna in konst från museer världen över. Genom att flytta ut funktioner från huvudbyggnaden blir i princip hela byggnaden tillgänglig för publik. Själva publikytan ökar med ca 2 300 kvadratmeter.


Kontakt

Petra Kjellarson
Pressekreterare hos Stefan Attefall
Karolin A. Johansson
Pressekreterare hos Lena Adelsohn Liljeroth
work 08-405 10 00
Joachim Waern
Ämnesråd
08-405 34 73
070-617 52 52