En strategi för romsk inkludering (på engelska) 2012-2032

A12.004

Utgiven:
12 mars 2012

Typ:
Informationsmaterial

Avsändare:
Arbetsmarknadsdepartementet

Sammanfattning

Faktablad på engelska om regeringens strategi för romsk inkludering 2012-2032.