En strategi för romsk inkludering 2012-2032 (på romani arli)

A12.005

Utgiven:
12 mars 2012

Typ:
Informationsmaterial

Avsändare:
Arbetsmarknadsdepartementet

Sammanfattning

Faktablad på romani arli om regeringens strategi för romsk inkludering 2012-2032.