Dags att antirasistiska krafter enas

Det vore en styrka om antirasistiska krafter stod mer enade än vi gör i dagsläget. Idag håller jag därför ett samråd om främlingsfientlighet där demokratiska krafter samlas. Förhoppningen är att ge en gemensam ryggrad åt antirasismen när vi möts, knyter kontakter, lyssnar och lär av varandra. Regeringen kan inte kommendera fram ett folkligt engagemang. Men med hjälp av detta möte kan vi skapa en plattform för enskilda och civila samhället att driva kampen vidare, skriver integrationsminister Erik Ullenhag (FP).

I Solna har en familj utsatts för upptrappade trakasserier sedan i höstas. Två unga män har skrikit rasistiska glåpord till mannen i huset, kastat ägg, krossat fönster och förstört brevlådan. Till sist försökte de bränna familjen inne med en brandbomb vid garaget och en vid ytterdörren.

Judar i Malmö vittnar om en hotfull stämning. Rabbinen i den judiska församlingen utsätts för glåpord och andra trakasserier när han går omkring i staden. Han går traditionellt klädd så att alla ser att han är jude. Han vill inte ge upp och låta antisemiterna vinna.

Det här är två av de omkring 4 000 fall av främlingsfientliga eller rasistiska hatbrott som anmäls varje år. Dit räknar Brottsförebyggande rådet hatbrott som begås av majoritetssvenskar mot minoriteter, av personer från minoriteter mot andra minoriteter eller av personer från minoriteter mot majoritetssvenskar.

Vi är många som vill stå upp mot rasismen och främlingsfientligheten. Det är viktigt att vi visar att vi inte accepterar trakasserier eller hot, och inte heller vardagsrasismen som bildar grogrund för hatbrotten. Vi måste göra våra röster hörda i fikarumsdiskussionerna, i skolorna, i riksdagens talarstol, på internet. Det är sällan meningsfullt att gå in en längre debatt med någon som är övertygad antisemit eller tycker att invandringen är roten till allt som är fel i Sverige. Men det är ändå viktigt att säga emot för att visa upp en motbild för alla som tvekar om var de står.

Motståndet mot rasism finns i många politiska rörelser. Ibland har krafterna enats under en gemensam paroll eller ett gemensamt paraply, som "Rör inte min kompis", 5-i-12-rörelsen eller Stoppa rasismen. För närvarande finns ingen sådan enande rörelse. Det har varit svårt att hålla samman krafter som drivs av skilda ideologier.
Att de antirasistiska krafterna är splittrade kan vara en fördel. Min utgångspunkt är liberal och det kan tilltala andra liberaler. Andra kanske har lättare att ta till sig argumentation från LO, Kristdemokraterna eller Centrum mot rasism.

Jag tror ändå att det vore en styrka att stå mer enade än vi gör idag. Det finns fakta som oavsett utgångspunkt är viktiga för debatten. Jag presenterade för en tid sedan en webbsida med svar på vanliga myter om invandring och minoriteter, regeringen.se/tolerans. Den är ett hjälpmedel i debatten för alla oavsett vilken grund man står på. Där finns korta svar på vanliga påståenden och länkar till fördjupande fakta och rapporter.
Ett ytterligare sätt att ge stadga åt en gemensam kamp är bättre kunskap om hur främlingsfientlighet i Sverige ser ut och uppstår och om vilka arbetsmetoder som har visat sig mest effektiva. För det ändamålet tillsatte jag förra året en utredning under Bengt Westerbergs ledning. Han kommer att redovisa sina resultat i oktober.

En tredje åtgärd som kan ge en gemensam ryggrad åt antirasismen är att vi möts, knyter kontakter, lyssnar och lär av varandra. Idag håller jag ett samråd om främlingsfientlighet. Här samlas alla demokratiska krafter, däremot inte de som bekämpar andra människors åsikter med våld, hot och trakasserier. De gruppdiskussioner med erfarna och välmeriterade experter som hålls på eftermiddagen ska bidra till en gemensam kunskapsbas om främlingsfientlighet och hur den bäst motverkas.

Regeringen kan inte kommendera fram ett folkligt engagemang. Men med hjälp av detta möte, utredningen om främlingsfientlighet och fakta som sprids via regeringen och myndigheter kan vi skapa en plattform för enskilda och civila samhället att driva kampen vidare. Jag ser fram emot dagens möte och emot att höra deltagarnas idéer om hur regeringen kan fortsätta bidra till den kamp som måste föras i hela vårt samhälle.

Erik Ullenhag (FP), integrationsminister