Arkiv: Mandatperioden 5 oktober 2010–2 oktober 2014

Lars Bäckström nationell samordnare för snabbare bosättning av nyanlända invandrare

Ledtiderna för bosättning av nyanlända invandrare ökade under 2010 och fler nyanlända som har fått uppehållstillstånd bor kvar allt längre i Migrationsverkets anläggningsboenden för asylsökande. Detta leder till att den nyanländas etablering försenas.

Regeringen har därför gett länsstyrelserna i uppdrag att bidra till en intensifierad dialog mellan kommuner och ansvariga statliga myndigheter. Syftet är att finna vägar för hur bosättning och mottagande kan ske snabbare än i nuläget. Uppdraget ska samordnas av landshövdingen för Västra Götaland, Lars Bäckström, som ska samarbeta med Arbetsförmedlingen och Migrationsverket samt samråda med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).


- För att integrationen ska fungera väl är det centralt att de som har fått uppehållstillstånd snabbt får en bostad. Jag är därför glad över att Lars Bäckström har tagit på sig uppdraget att lösa upp de knutar som finns och som för närvarande försenar bosättningen, säger integrationsminister Erik Ullenhag.


Uppdraget rapporteras till regeringen senast den 15 augusti 2012.


Kontakt

Lena Hallerby
Pressekreterare hos Erik Ullenhag
work 08-405 10 00