En ny taltidningsverksamhet

Ds 2012:12

Omslag En ny taltidningsverksamhet
Utgiven:
12 april 2012

Typ:
Departementsserien (Ds)

Avsändare:
Kulturdepartementet

Sammanfattning

I Ds:en beskrivs det nya taltidningssystemet. Modellen utgår från en övergång till produktion med talsyntes och användning av internetdistribution för samtliga taltidningar. Ds:n innehåller också förslag på en ny förordning för att reglera taltidningsverksamheten.
Förordningen kommer att innehålla bestämmelser om hur stöd för utgivning av taltidningar ska lämnas till tidningsföretagen och om mottagarutrustning och särskilda internetabonnemang för att kunna läsa taltidningar.

Ds 2012:12, En ny taltidningsverksamhet går att beställa som punktskrift eller inläst på CD. Skicka e-postbeställning till info@tpb.se.

Bakgrund

Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB), taltidningsnämnden och Post- och telestyrelsen har i en rapport den 28 februari 2011 föreslagit en modell för den framtida taltidningsverksamheten (dnr Ku2011/0474/MFI). Modellen utgår från en övergång till produktion med talsyntes och användning av internetdistribution för samtliga taltidningar.

  • Ds 2012:12 En ny taltidningsverksamhet
Kommittédirektiv (0 st)
 
SOU, Ds m.m. (1 st)
Lagrådsremiss (0 st)
Proposition (0 st)
Utskottsbetänkanden
Riksdagsbeslut
Lagar (SFS)